Podwyżki na sesji w Lgocie Wlk.

Podwyżki na sesji w Lgocie Wlk.

Podczas VIII sesji Rady Gminy w Lgocie Wielkiej w dniu 26 marca radni zadecydowali, iż mieszkańcy gminy poniosą większe koszty za odprowadzanie ścieków oraz za wywóz śmieci. Podwyżka została umotywowana zwiększającymi się kosztami, a także stratami wynikającymi z brakiem płatności ze strony niektórych mieszkańców.

Gmina Lgota Wielka prowadzi inwestycję za kilka milionów złotych - modernizację miejscowej oczyszczalni ścieków, ma także plany zakupu nowego wozu asenizacyjnego przy wsparciu finansowym WFOŚiGW. Także gospodarka śmieciowa generuje duże koszty - zwiększeniu uległy koszty osobowe wynagrodzenia pracownika zajmującego się tym tematem, są także straty wynikające z zaległościami za wywóz nieczystości.

Na dzień 15 marca te zaległości wynoszą 24 tys 294 zł i stale rosną. Czterech właścicieli nieruchomości nie uiściło żadnej opłaty od lipca 2013 roku - łączna zaległość tych osób wynosi 4 tys 337 zł. Od maja opłata wzrośnie z 8 zł 30 groszy od osoby na 9 zł 30 groszy za śmieci segregowane. Natomiast w przypadku śmieci nieselektywnych będą wynosiły dwukrotność stawki selektywnej czyli 18 zł 60 groszy po podwyżce. Zmiana stawek za wywóz śmieci została przegłosowana 8 głosami, przy 5 głosach przeciwnych.

Więcej o:
lgota wielka sesja rada gminy śmieci ścieki
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE