Podróżowanie w czasie pandemii

Podróżowanie w czasie pandemii Fot. pixabay.com

Od dnia 28 grudnia 2020 r. w Polsce obowiązują obostrzenia w związku z Covid-19 w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. Musimy pogodzić się nie tylko z zamkniętymi hotelami, galeriami handlowymi i stokami narciarskimi. Dla osób, które wracają do Polski samolotem, pociągiem czy autobusem, przewidziano kwarantannę.

Obowiązkowej kwarantannie podlegają osoby, które przekroczyły granicę Polski (stanowiącą zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną granicę UE) samolotem, autobusem lub innym środkiem transportu zbiorowego – przez dziesięć dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy. Takie same zasady dotyczą zarówno podróży do krajów Unii Europejskiej, jak i państw spoza Wspólnoty.

Osoba przekraczające granicę w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski musi wypełnić odpowiedni formularz, w którym poinformuje Straż Graniczną o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę. Osoba odbywająca kwarantannę po powrocie z zagranicy nie mająca niepokojących objawów, nie będzie miała wykonywanego testu na koronawirusa. Po dziesięciu dniach zostanie automatycznie zwolniona z obowiązku jej odbywania.

Kto będzie zwolniony z kwarantanny?

Od 28 grudnia kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych nie muszą odbywać m.in.: załogi statków powietrznych, marynarze, rybacy czy kierowcy wykonujący przewóz drogowy w postaci międzynarodowego transportu drogowego, obsady pociągów, a także inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego. Warto pamiętać, że aby zostać zwolnionym z kwarantanny należy posiadać podczas przekraczania granicy stosowne dokumenty potwierdzające cel przyjazdu do Polski lub kwalifikacje zawodowe. Dokładne informacje dotyczące wjazdu do Polski można znaleźć na stronie Straży Granicznej.

Ponadto z kwarantanny zwolnieni są również zaszczepieni przeciwko Covid-19, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego, oraz uczniowie pobierający naukę w Polsce i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami. Zwolnienie obejmuje także studentów, członków misji dyplomatycznych, pracowników urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych czy inspektorów administracji morskiej.

Wyjątki od reguły

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku odbywania kwarantanny. Możliwość taka wynika z przepisu § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2132), zgodnie z którym „Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w którym ma się odbyć obowiązkowa kwarantanna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.” Owo zwolnienie lub skrócenie dotyczy sytuacji wyjątkowych np. nagłe zdarzenia losowe, choroba i konieczność udania się do kliniki/szpitala celem leczenia oraz potwierdzony negatywny wynik badania w kierunku SARS-CoV-2, wykonany metodą RT-PCR lub antygenową. Warto nadmienić, iż zwolnienie z kwarantanny może dotyczyć określonego z góry czasu tj. konkretnego dnia i przedziału godzin, niezbędnych do załatwienia nagłych i losowych spraw.

Zwolnienie lub skrócenie kwarantanny odbywa się na wniosek Strony, który następnie jest rozpatrywany i w wyniku jego rozpatrzenia państwowy powiatowy inspektor sanitarny decyduje o skróceniu/zwolnieniu z kwarantanny lub odmawia skrócenia/zwolnienia z kwarantanny.

Info: Sanepid Radomsko

Więcej o:
koronawirus koronawirus radomsko podróżowanie pandemia
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE