Podkomendny „Warszyca” na monecie

Podkomendny „Warszyca” na monecie

Postać adiutanta „Warszyca” - Henryka Glapińskiego „Klingi” znajdzie się na okolicznościowej monecie, która już w grudniu trafi do emisji.

W 2017 roku Narodowy Bank Polski zainicjował serię monet kolekcjonerskich o nominale 10 złotych poświęconą Żołnierzom Niezłomnym. Na dotychczas wydanych srebrnych krążkach znaleźli się: Danuta Siedzikówna „Inka”, Feliks Selmanowicz „Zagończyk”, rotmistrz Witold Pilecki. Kolejna moneta z serii Żołnierzy Niezłomnych poświęcona będzie Henrykowi Glapińskiemu pseudonim „Klinga”. To postać związana z historią ziemi radomszczańskiej.

Urodził się w 1915 roku w Częstochowie, nauki pobierał już w Radomsku – w 1937 roku zdał maturę w tutejszym Gimnazjum im. Feliksa Fabianiego. Następnie trafił do wojska. Od października 1939 r. do maja 1940 r. znajdował się we Lwowie, skąd powrócił do Radomska, gdzie na przełomie 1941/42 roku wstąpił w szeregi Armii Krajowej. W 1944 r. pełnił już funkcję zastępcy komendanta AK. Po aresztowaniu przez Gestapo trafił do obozu koncentracyjnego, skąd z chwilą wyzwolenia powrócił do Radomska.

Dla niego to jednak nie było wyzwolenie, ale zmiana okupanta – z niemieckiego na sowieckiego. Zimą 1946 r. przyjął przysięgę jako żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego (obrał pseudonim „Klinga”). Wkrótce został dowódcą KWP na cały powiat radomszczański oraz adiutantem Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”. Dowodzony przez niego oddział Służby Ochrony Społeczeństwa „Motor” wsławił się kilkoma brawurowymi akcjami na posterunki Milicji Obywatelskiej: w Silniczce (gm. Żytno) i w Kobielach Wielkich.

Jednak najbardziej znaną akcją, w której uczestniczył „Klinga” był atak na areszt w Radomsku (dzisiaj mieści się tam muzeum) w nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 r. Udało się wówczas uwolnić 57 więźniów politycznych, którzy byli poddawani przez UB-eków wymyślnym torturom. 8 czerwca oddział „Klingi” starł się ze zbrojnym ramieniem władzy komunistycznej w Kamieńsku (po tej akcji otrzymał stopień kapitana). Tym razem jeszcze udało się uniknąć aresztowania. 31 sierpnia 1946 r. Glapiński podstępem został aresztowany i postawiony przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi. Ten skazał go na śmierć, wyrok wykonano 19 lutego 1947 roku. Szczątków zamordowanego żołnierza do dzisiaj nie odnaleziono.

Moneta na rewersie przedstawia wizerunek Henryka Glapińskiego „Klingi” i napis: Zachowali się jak trzeba, a także wojskowego orła i znak Polski Walczącej. Numizmat wyprodukowany został w nakładzie do 15 tysięcy egzemplarzy w srebrze próby AG 925. Do emisji trafi 5 grudnia (cena to 120 zł). Będzie do nabycia w oddziałach Narodowego Banku Polskiego, w sklepach numizmatycznych i sklepach internetowych. W serii „Żołnierze Niezłomni” planowana jest też w przyszłości emisja monety z wizerunkiem syna ziemi radomszczańskiej, Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.

Więcej o:
henryk glapiński klinga warszyc sojczyński nbp moneta nowa emisja
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE