Podatki w 2021 roku. Kto zapłaci podatek cukrowy i podatek od tzw. małpek

Podatki w 2021 roku. Kto zapłaci podatek cukrowy i podatek od tzw. małpek Fot. pixabay.com

Od 2021 roku zacznie obowiązywać nowa opłata cukrowa za napoje słodzone.

Opłatę ponosić będą ją osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: sprzedający napoje do punktów sprzedaży detalicznej prowadzący sprzedaż detaliczną producenci, importerzy oraz podmioty nabywające napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zamawiający, gdy skład napoju stanowi element umowy zawartej przez producenta, dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Opłata cukrowa będzie sumą dwóch wartości – stałej i zmiennej. Na każdy litr napoju opłata wyniesie:

0,50 zł opłaty stałej – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość (w jakiejkolwiek ilości) co najmniej jednej substancji słodzącej
0,05 zł opłaty zmiennej – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.
Za napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny będzie dodatkowa opłata 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Na napoje z zawartością do 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego oraz będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi będzie nakładana tylko część zmienna opłaty – 0,05 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Opłata nie może przekroczyć 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju. To poziom maksymalny.

Mimo iż opłata nie została nazwana podatkiem, to należy ją wnosić na rachunek urzędu skarbowego w systemie miesięcznym – do 25. dnia następnego miesiąca. W tym samym terminie trzeba też złożyć do urzędu skarbowego informację w formie elektronicznej, według określonego wzoru, zawierającą między innymi dane podmiotu i kwotę opłaty.

Od 2021 roku zacznie też obowiązywać opłata od tak zwanych małpek, czyli napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml. Będą ją płacić przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem. Staje się ona należna w razie zaopatrywania innego przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy i stacje benzynowe).

Opłata wyniesie 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

W praktyce będzie to:

1 zł od 100 ml małpki wódki 40%
2 zł od 200 ml małpki wódki 40%
0,88 zł od 250 ml małpki wina 14%.
Opłatę od małpek należy wnosić za dane półrocze, do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza, na rachunek urzędu skarbowego. W tym samym terminie należy też złożyć informację elektroniczną za dany okres.

Za niewniesienie nowych opłat w terminie grożą dodatkowe sankcyjne opłaty.

Informacja: Biznes.gov.pl

Więcej o:
podatek cukrowy podatek od małpek podatek cukrowy 2021 nowy podatek 2021
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE