PIT 28 - najważniejsze informacje

PIT 28 - najważniejsze informacje

Rozliczenie PIT jest obowiązkiem każdego podatnika. W formularzu należy poinformować o wysokości uzyskanego przychodu oraz o poniesionych kosztach uzyskania przychodu. W przypadku rozliczenia w formie ryczałtu podatnik również składa PIT. Kwotę należnego ryczałtu podaje się na formularzu PIT 28. Kto powinien go złożyć? Do kiedy należy to zrobić? Dowiedz się więcej o zasadach rozliczania PIT 28.

Dostarczenie PIT 28 do urzędu skarbowego jest obowiązkowe w przypadku wszystkich podatników, którzy rozliczają się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Zeznanie PIT obejmuje informacje o uzyskanym przychodzie, wysokości dokonanych odliczeń, wysokości osiągniętego dochodu i opłaconych zaliczkach na podatek dochodowy. Dzięki tym danym urząd skarbowy może sprawdzić, czy podatnik ma niedopłatę podatku. Z pomocą zeznania PIT można wykazać również prawo do odzyskania nadpłaconych zaliczek. Dowiedz się więcej o rozliczeniu podatku na formularzu PIT 28.

PIT 28 - kiedy należy go złożyć?

Do złożenia deklaracji PIT 28 zobowiązani są podatnicy, którzy uzyskują przychody ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym z: pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu i umów pokrewnych rozliczanych w działalności gospodarczej lub poza nią, a także ze sprzedaży produktów rolnych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy. Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych są zobowiązane do składania innych formularzy PIT.

PIT 28 w 2023 roku należy złożyć do 2 maja. Jest to różnica w porównaniu do lat wcześniejszych, gdyż wtedy PIT 28 należało dostarczyć do urzędu skarbowego w terminie do końca lutego. Ze względu na wprowadzenie Polskiego Ładu i możliwości zmiany ryczałtu od przychodów opodatkowanych na zasady ogólne w tracie roku zeznanie podatkowe PIT można złożyć później. Dzięki temu podatnicy zyskują więcej czasu na poprawne rozliczenie podatku dochodowego i unikają konieczności składania korekty PIT. Wydłużony termin składania pit 28 dotyczy zarówno formularzy składanych drogą tradycyjną, jak i PIT 28 online.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Działalność opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym opłacało się prowadzić w wielu branżach, jednak Polski Ład zmienił zasady naliczania podatków. Z tego względu dla części przedsiębiorców ryczałt od przychodów opodatkowanych okazał się niekorzystny, dlatego w trakcie roku 2022 mogli zmienić zasady rozliczania na skalę podatkową. Takie rozwiązanie wprowadzono na podstawie konsultacji społecznych, które wskazały, że Polski Ład mógł negatywnie wpłynąć na rentowność biznesu.

Podatnicy rozliczający przychód na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego przez cały rok do zeznania podatkowego powinni przygotować się podobnie jak w latach poprzednich. Kalkulator ryczałt pomoże im szybko i prawidłowo naliczyć wysokość zaliczek na podatek dochodowy oraz poprawnie dokonać wpłat zaliczek w kolejnych miesiącach. Z kalkulatora w szczególności powinny korzystać osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i samodzielnie rozliczają swoje podatki oraz ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

Co rozlicza się w PIT 28 z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Złożenie zeznania PIT 28 było korzystne dla przedsiębiorców, którzy mieli niewielkie koszty prowadzenia działalności i jednocześnie dość wysokie przychody. Koszty uzyskania przychodu na wyższym poziomie sprawiają, że korzystniejsze jest stosowanie zasad ogólnych. Koszty prowadzenia działalności mogą wzrosnąć w roku podatkowym w dowolnym kwartale, dlatego zmiana zasad rozliczania podatku w trakcie roku bywa korzystna. W PIT 28 nie można rozliczyć np. wydatków poniesionych na zakup samochodu i paliwa na firmę, kosztów usług nabytych na firmę czy też zakupu dużej ilości surowców. Dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem może to być sporym problemem, gdyż wysokość należnego podatku jest sporo zawyżona w porównaniu do zaliczek, które należałoby wpłacić na podstawie formularza składanego w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych.

Rozliczenie PIT a program do wypełniania PIT

PIT 28 można złożyć drogą tradycyjną, czyli bezpośrednio w urzędzie skarbowym, jak i przez Internet. Jeśli rozlicza się go po raz pierwszy w życiu, również można skorzystać z elektronicznej drogi rozliczania PIT. Dotyczy to także osób, które nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Aby rozliczyć się poprawnie, można skorzystać z prostego w obsłudze programu do PIT. Kreator krok po kroku przeprowadza przez proces wypełniania formularza PIT i podpowiada, jakie dane wpisać w poszczególne rubryki. Dzięki temu można błyskawicznie wyliczyć należny podatek dochodowy z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu i przychodów o podobnym charakterze. Gotowy formularz z kreatora można pobrać i wydrukować lub przesłać w formie elektronicznej. Po przesłaniu formularza PIT online należy poczekać na urzędowe poświadczenie odbioru, które jest gwarancją, że urząd otrzymał formularz.

Więcej dowiesz się na e-pity

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE