Pierwsza pacjentka z terapią Cart-T sfinansowaną przez ŁOW NFZ

Pierwsza pacjentka z terapią Cart-T sfinansowaną przez ŁOW NFZ Fot. pixabay.com

Terapia zrekombinowanymi limfocytami T (CAR-T) u pacjentki z opornym na leczenie chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B została po raz pierwszy w Łódzkiem sfinansowana przez NFZ. Łódzki NFZ opłacił podanie preparatu z przeprogramowanymi limfocytami T z pieniędzy z Funduszu Medycznego. Przełomowa terapia CAR-T jest finansowana dla polskich pacjentów od maja 2021 r. Zgodnie z obwieszczeniem ministra zdrowia koszt preparatu to ponad milion złotych.

Pierwsza terapia komórkowa i genowa CAR-T jest od 1 września 2021 r. refundowana w Polsce dla chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Terapia daje szansę na wydłużenie życia, a nawet wyleczenie choroby u pacjentów, u których lekarze wyczerpali aktualnie dostępne metody postępowania. W programie lekowym dla chorych na chłoniaka, z którego skorzystała pacjentka Szpitala Kopernika, terapia CAR-T jest dostępna dla chorych od 1 maja 2022 r. Finansowana jest z pieniędzy, które Łódzki NFZ otrzymał na ten cel z Funduszu Medycznego.

Fundusz Medyczny to, między innymi, pieniądze na technologie lekowe o wysokiej wartości klinicznej (TLK), takie jak właśnie Kymriah, czyli terapia zastosowana u pacjentki z chłoniakiem w Koperniku. Dzięki niemu udostępniane są pacjentom leki dotychczas dostępne na rynku, lecz nierefundowane ze środków publicznych. Zgodnie z zapisami ustawy o refundacji technologia lekowa o wysokiej wartości klinicznej to technologia lekowa, która: uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.; do dnia wydania decyzji o objęciu refundacją nie była finansowana ze środków publicznych, z wyjątkiem finansowania w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej (RDTL); została umieszczona przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w wykazie technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej przygotowanym jednorazowo.

- W Łódzkiem finansujemy ponad 100 programów lekowych, w 2022 r. na leczenie chorych, którzy potrzebowali nowoczesnych leków i terapii wydaliśmy poł miliarda złotych. Chcemy, żeby pacjenci w Łódzkiem, dla których często jest to terapia ostatniej szansy, mieli do nich dostęp. Jesteśmy gotowi sfinansować leczenie takich chorych w ramach programów lekowych, takich jak program leczenia chłoniaków, który obejmuje przełomową terapię CAR-T - mówi Artur Olsiński, dyrektor ŁOW NFZ.

Do tej przełomowej terapii pacjentów kwalifikuje zespół ekspertów złożony z hematologów i onkologów, czyli Zespół Koordynacyjny ds. CAR-T powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

Więcej o:
nfz narodowy fundusz zdrowia nfz łódź
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE