Radomsko, Łódzkie 8.3o Niedziela, 22 Września 2019

Pierwsza Dziecięca Sesja Rady Gminy w Ładzicach

Powiat
Beata Januszewska

27 maja, w Urzędzie Gminy w Ładzicach odbyła się po raz pierwszy Dziecięca Sesja Rady Gminy. W sali konferencyjnej, zasiedli reprezentanci szkół podstawowych z Jedlna, Radziechowic i Stobiecka Szlacheckiego. Uczniowie przyjęli nominacje na radnych i poprowadzili sesję.

Przewodniczący Rady Gminy Ładzice, Waldemar Kuta otworzył obrady. Po czym nastąpiła nominacja uczniów na radnych i przekazanie im prowadzenia sesji. Wybrany został nowy przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Dziecięcej Rady Gminy.

Na sesji obecni byli również sekretarz, skarbnik gminy i pozostali radni, którzy udzielali wskazówek „młodszym kolegom", a także młodzież szkolna wraz z nauczycielami, którzy z uwagą przysłuchiwali się wyjątkowym obradom.

Młodzież była bardzo dobrze przygotowana. Wykazali się dużą wiedzą o gminie i jej potrzebach. Gorąca dyskusja, ukazała zaangażowanie i profesjonalizm z jakim uczniowie podeszli do tej inicjatywy. Nastoletni radni dużo uwagi poświęcili zagadnieniom związanym z poprawą bezpieczeństwa na drogach, czy zwiększeniem inicjatyw gminnych na rzecz dzieci. Na sesji przytoczono wiele pomysłów. Niektóre z nich są już w trakcie realizacji.

Dziecięca Sesja Rady Gminy to dla uczniów lekcja samorządności. Młodzież poznała pracę radnych i samorządu. Zobaczyła, jak samorząd wygląda od środka, jak podejmuje się w nim decyzje, które niejednokrotnie bywają bardzo trudne.

To niecodzienne wydarzenie było nietypowym prezentem do wójta gminy dla uczniów z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego i zbliżającego się Dnia Dziecka. Otrzymali też drobne upominki. Sesja zakończyła się wspólnym zdjęciem.

komentarze