Pieniądze na kształcenie pracowników i pracodawców

Pieniądze na kształcenie pracowników i pracodawców Fot. pixabay.com

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2022 roku.

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców prowadzony będzie w terminie od 27 czerwca do 1 lipca 2022 r.

Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w 2022 r. oraz wniosek wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Dokumenty do pobrania/Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać również w siedzibie Urzędu przy ul. Tysiąclecia 2 w pokoju nr 19 lub telefonicznie pod numerem tel. 44 683 73 55-58 wew. 42.

Więcej o:
pup pup radomsko nabory w pup radomsku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE