PGK w Radomsku uzyskało certyfikat i może produkować biopaliwa

PGK w Radomsku uzyskało certyfikat i może produkować biopaliwa

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku uzyskało certyfikat dla produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju (KZR) dla systemu wdrożonego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie.

Administratorem systemu certyfikacji biomasy według kryteriów KZR jest Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy. Certyfikat obejmuje działalność w zakresie przekazywania komponentu do produkcji paliwa alternatywnego oraz zużytych opon do kontrahentów zagospodarowujących powyższe surowce jako paliwo w procesach termicznego przekształcenia.

- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych chcąc sprostać zapisom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, uzyskał certyfikat w ramach systemu KZR INiG. Certyfikat umożliwia spółce przekazywanie surowca, którego spalanie generuje niższą emisję gazów cieplarnianych niż jego kopalny odpowiednik oraz pozwoli na ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku. Podjęte działania przyniosą nie tylko korzyści ekonomiczne ale przede wszystkim stanowią kontynuację budowania proekologicznego i nastawionego na ochronę środowiska stanowiska Spółki PGK - mówi Łukasz Dryja, kierownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Więcej o:
radomsko pgk radomsko pszok płoszów biopaliwa produkcja biopaliwa certyfikat
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE