PGK w Radomsku rozbuduje ciepłownię. Kocioł na biomasę ma przynieść korzyści mieszkańcom i środowisku

Fot. Wojciech Bojdo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku będzie rozbudowywać miejską ciepłownię. Powstanie tam kocioł na biomasę. Inwestycja za ponad 50 mln złotych ma przyczynić się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez mieszkańców za energię cieplną.

W ostatnich dniach grudnia 2023 r. PGK w Radomsku podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na realizację tej inwestycji. Poinformowały o tym podczas konferencji prasowej władze miasta oraz spółki komunalnej.

- Chodzi tu o dywersyfikację źródeł ciepła w taki sposób, aby spółka nie płaciła rocznie kilkunastu milionów złotych za emisję dwutlenku węgla. Spółka dobrze wywiązała się ze swoich zadań. To co w roku poprzednim było zaplanowane, czyli podpisanie umowy na budowę kotłów gazowo-olejowych, umowy na promesę na budowę kotła na RDF oraz umowy dotyczącej budowy kotłowni na biomasę zostały zrealizowane – podkreśla Jarosław Ferenc, prezydent Radomska.

- Dzięki tym inwestycjom spółka i nasz Zakład Ciepłowniczy uzyskają status efektywnego ciepłownictwa, dzięki czemu będziemy mogli się starać o kolejne dotacje na rozbudowę sieci ciepłowniczej, co pozwoli na przyłączanie nowych budynków i zapewnienie stabilnego oraz taniego ciepła dla mieszkańców Radomska – mówi Zbigniew Rybczyński, prezes PGK w Radomsku.

W ostatnich dniach grudnia władze Spółki podpisały umowę z NFOŚiGW na budowę nowoczesnej ciepłowni na kocioł zasilany biomasą o mocy 12,5 MW. Całkowity koszt tej inwestycji szacuje się na 55 725 765 zł. NFOŚiGW, w ramach Programu priorytetowego Ciepłownictwo Powiatowe, zdecydował się wesprzeć przedsięwzięcie kwotą 22 652 750,00 zł w formie dotacji oraz taką samą sumą jako pożyczkę.

Nowa ciepłownia nie tylko zwiększy dostępność ciepła dla mieszkańców Radomska, ale również przyczyni się do wzrostu udziału energii odnawialnej w produkcji ciepła i energii elektrycznej. W efekcie tego przedsięwzięcia, wykorzystanie kotłów węglowych ulegnie znacznemu zmniejszeniu.

Projekt nie ogranicza się jedynie do wybudowania nowego budynku ciepłowni i zamontowania kotła na biomasę. W zakresie inwestycji wchodzi także budowa układu pompowo-kolektorowego, systemu oczyszczania spalin, modernizacja stacji uzdatniania wody, montaż automatyki, kolektorów i rurociągów ciepłowniczych oraz przyłącze zewnętrzne. Planuje się także uruchomienie nowej ciepłowni do końca 2026 roku.

Efekty tej inicjatywy są obiecujące - roczna ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych osiągnie 236 518 MWh, co przyczyni się do znacznego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 25 716,32 Mg rocznie.

Władze miasta i PGK podkreślają, że nowa ciepłownia stanie się kluczowym źródłem ciepła dla mieszkańców Radomska, jednocześnie wspierając cele zrównoważonego rozwoju oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Rok 2024 to czas realizacji poszczególnych umów i budowy nowych instalacji. Spółka na ten cel w ostatnim czasie pozyskała ok. 210 mln złotych, zarówno w postaci dotacji, jak i pożyczek. Realizacja pierwszej z nich, dotyczącej obniżenia mocy kotłowni węglowej już jest w toku. Wyjście z systemu ETS planowane jest w połowie 2024 roku, dzięki czemu Spółka nie będzie musiała płacić za drogie emisje dwutlenku węgla,

- Wówczas będziemy mogli występować o nową taryfę, która, mam nadzieję zmniejszy koszty ogrzewania albo przynajmniej je ustabilizuje – przyznaje prezes Zbigniew Rybczyński.

Zasubskrybuj nasz kanał na You Tube, żeby nie przegapić nowych relacji wideo!

Więcej o:
radomsko pgk radomsko ciepłownia radomsko rozbudowa ciepłowni kocioł na biomasę inwestycja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE