PGK komentuje: 16 żądań radnego Rafała Dębskiego zostało odrzucone

PGK komentuje: 16 żądań radnego Rafała Dębskiego zostało odrzucone

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku odniosło się do wpisu radnego Rafała Dębskiego dotyczącego zobowiązania spółki do udostępnienia brakujących informacji, o które wnioskowałem w trybie informacji publicznej w ubiegłym roku. Do naszej redakcji trafiło oświadczenie przedsiębiorstwa.

O tej sprawie napisaliśmy w czwartek 25 maja i więcej można przeczytać w tym artykule. Na naszą prośbę do wpisu radnego odniosła się spółka PGK Radomsko.

W nadesłanej do nas wiadomości przez PGK Radomsko możemy przeczytać:

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 25.05.2023r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi rozstrzygał skargę radnego Rafała Dębskiego na bezczynność Spółki PGK w zakresie udostępnienia informacji publicznej informujemy. Przedmiotowym wyrokiem Sąd rozpoznawał 18 punktów  żądań Pana Rafała Dębskiego, z czego:

16 żądań Pana Rafała Dębskiego zostało przez Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalone lub odrzucone! W tym i te, które powodowały po stronie Spółki bardzo duże koszty ich wytworzenia (radny żądał doręczania ponad 12 tys. stron dokumentów). Jednym z powodów oddalenia żądania Radnego było ustalenie Sądu, że Radny żądał od Spółki PGK w formie papierowej także i tych dokumentów, które wcześniej otrzymał zgodnie z życzeniem w formie elektronicznej, a z którymi się nie zapoznał.

2 punkty żądania Sąd uznał za zasadne. Oba żądania odnoszą się do tej samej kwestii, dowodów z negocjacji, a więc kwestii drugorzędnej biorąc pod uwagę wszystkie inne dokumenty (umowa, aneksy doręczone Panu Dębskiemu, pisma kontrahentów) przedstawiające rzeczywisty zakres działania Zarządu Spółki w zakresie zakupu i negocjowania ceny miału węglowego.

W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że postępowanie Spółki nie uwzględniające 16 wniosków  Pana radnego Dębskiego było prawidłowe, zgodnie z literą prawa, co do dwóch wniosków Sąd zobowiązał Spółkę do ich załatwienia.

Decyzje, co do dalszego postępowania Spółki zostaną podjęte po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia orzeczenia.

Więcej o:
pgk pgk radomsko po po radomsko rafał dębski koalicja obywatelska
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE