Radomsko, Łódzkie 17.2o środa, 19 Czerwca 2019
ważne informacje

Partnerstwo w wolontariacie

Miasto
Beata Januszewska

Dziś w Urzędzie Miasta Radomska odbyło się spotkanie ph. „Partnerstwo lokalne na rzecz wolontariatu”, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz osoby działające w obszarze wolontariatu.

- Do tej pory każdy z nas działał indywidualnie. Czasem zdarzało się, że łączyliśmy się w mniejsze grupy. Przyszedł jednak czas, żeby wspiąć się wyżej i zrobić coś w partnerstwie, żeby osiągnąć lepsze efekty zarówno dla odbiorców pracy wolontariackiej, jak i samych organizatorów i wolontariuszy

- wyjaśnia kierownik działu pracy środowiskowej i wolontariatu MOPS Iwona Broszkiewicz.

- Jest nas więcej, a więc wzrastają nasze możliwości, umiejętności i kompetencje. Dziś inicjujemy tę współpracę, aby w perspektywie roku spróbować wspólnie zadziałać dla dobra wolontariatu i wszystkich, którzy czekają na naszą pomoc

- dodaje.

Partnerstwo zakłada równość wszystkich uczestniczących, dlatego nie zostały narzucone żadne konkretne zadania czy projekty.

- Chcemy, żeby każdy miał równorzędne prawo decydowania o tym, nad jakimi problemami będziemy się pochylać i jakie projekty będziemy realizować

- zauważa Iwona Broszkiewicz.

Grupa poruszać będzie się w obszarze 39 zadań ze sfery pożytku publicznego, które obejmują m.in. pomoc społeczną, wsparcie rodziny, pomoc osobom niepełnosprawnym, seniorom, czyli szeroko rozumianej pomocy na rzecz społeczności lokalnej.

W dalszej perspektywie do współpracy zostaną zaproszeni także przedsiębiorcy.

Info: UM Radomsko.

komentarze