Pamiętaj o złożeniu deklaracji do CEEB

Pamiętaj o złożeniu deklaracji do CEEB Fot. CEEB

Do 30 czerwca właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Warto zrobić to jak najszybciej.

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

Deklarację będzie można złożyć:
- w formie elektronicznej za pomocą Profilu Zaufanego – to najszybszy i najwygodniejszy sposób,
- w formie papierowej - wysyłając wypełnioną deklarację listem lub złożyć w odpowiednim urzędzie zgodnie z lokalizacją budynku.
W Urzędzie Miasta Radomska w pokoju 311 na III piętrze (w godzinach pracy urzędu)

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.
Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

Więcej o:
deklaracja ceeb deklaracja składanie deklaracji
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE