Oświadczenie Młodzieży Wszechpolskiej w sprawie protestu

Oświadczenie Młodzieży Wszechpolskiej w sprawie protestu Fot. Archiwum MW

Publikujemy oświadczenie radomszczańskich kół Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej, w związku z organizacją protestu babskie nihil novi.

Jednoznacznie sprzeciwiamy się promowaniu aborcji. Rodzina jest fundamentem życia wspólnotowego. Zarówno Ruch Narodowy jak i Młodzież Wszechpolska będą broniły rodziny pojmowanej jako małżeństwo kobiety i mężczyzny oraz prawa do życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Stanowczo uważamy aborcję za jawny akt morderstwa na bezbronnych istotach. Nawoływanie, promowanie w jakikolwiek sposób do jej wykonywania, jest zachowaniem skandalicznym szkodliwym, oraz nielegalnym z punktu widzenia polskiego prawa.

Wydarzenia takie jak babskie nihil novi zaplanowane na najbliższą środę w Radomsku, prowadzą do szerzenia się degeneracji, dewastacji naszego społeczeństwa. W obliczu problemów niżu demograficznego takowe zachowania, uznajemy za jawnie szkodliwe dla Narodu Polskiego, którego dobro jest naszym nadrzędnym obowiązkiem.

Ponadto pragniemy wyrazić, nasz sprzeciw, wobec wykorzystywaniu obywateli przez siły polityczne głównego nurtu oraz, środowisk o poglądach lewicowo-liberaralnych do własnych rozgrywek politycznych. Mających na celu jedynie szerzenie podziałów społecznych.

Ruch Narodowy Radomsko.
Młodzież Wszechpolska Radomsko.

Więcej o:
protest młodzież wszechpolska oświadczenie radomsko babskie nihil novi
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE