Ósmoklasiści wybrali. Najwięcej chętnych do „Mechanika” w Radomsku

Ósmoklasiści wybrali. Najwięcej chętnych do „Mechanika” w Radomsku Fot. ZSP nr 1

Aż 983 tegorocznych absolwentów podstawówek wybrało naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat Radomszczański.

Trwa nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat. Tegoroczne procedury ze względu na epidemię koronawirusa zostały przesunięte w czasie.

Do 10 lipca (do godz. 15.) absolwenci podstawówek mogli logować się w elektronicznym systemie, gdzie zgłaszali chęć kontynuowania nauki w wybranych placówkach. Skorzystało z tej możliwości 983 kandydatów.

Liczba uczniów, którzy w pierwszej preferencji wskazali następujące szkoły: ZSP nr 1: LO – 65, technikum – 53, szk. branżowa – 51, ZSE-E: technikum  - 164, szk. branżowa – 4 ZSE: technikum – 167, szk. branżowa – 0, I LO w Radomsku – 154 uczniów, ZSDiOŚ: technikum – 78, szk. branżowa – 61, II LO w Radomsku – 117 oraz LO w Przedborzu – 19.

Wiadomo też, że 50 uczniów zgłosiło się do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach.

Kolejny etap naboru to uzupełnienie danych po otrzymaniu wyników egzaminów (od 31 lipca do 4 sierpnia). 10 lipca system elektroniczny, na podstawie punktów zdobytych przez uczniów (pod uwagę brane są świadectwa oraz wyniki egzaminu po VIII kl.) będzie przydzielał uczniów do szkół i klas.

Po naborze elektronicznym (w ramach tzw. rekrutacji uzupełniającej), dyrektorzy poszczególnych szkół, mogą jeszcze przyjmować i zwiększać liczbę uczniów w oddziale.

W I LO w Radomsku planowane jest utworzenie sześciu klas pierwszych, w II LO - pięciu.

Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska może utworzyć cztery klasy technikum (ale już wiadomo, że takiego naboru nie uda się zrobić) oraz trzy klasy branżowe.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 planowano jedną klasę licealną (chętnych jest więcej), dwie dla techników  oraz dwie branżowe.

W „Elektryku” nabór obejmuje pięć klas technikum oraz jedną klasę zawodową.

W Zespole Szkół Ekonomicznych nabór dotyczy czterech klas technikum (chętnych jest więcej) i jednej zawodowej (pierwszej preferencji nie zgłosił nikt).

W Przedborzu oferta dotyczyła trzech klas (po jednej: liceum, technikum, branżowa).

Więcej o:
nabór radomsko rekrutacja radomsko mechanik radomsko zsp nr 1 radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE