Okrągły Stół wokół Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Radomsku

Okrągły Stół wokół Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Radomsku Fot. Klaudia Gajda, Sebastian Nems

W piątek, 14 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku zorganizowano Okrągły Stół wokół Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Lokalne Okrągłe Stoły to odpowiedź na kryzys w dziedzinie psychiatrii dziecięcej. Za organizację wydarzenia w Radomsku odpowiedzialna była Fundacja Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom.

W Radomsku wydarzenie przyciągnęło około 20 osób - przedstawicieli partii i stowarzyszeń działających w mieście. Byli także reprezentanci szkół z powiatu radomszczańskiego. Uczestniczką dyskusji była także Anita Sowińska, posłanka Lewicy.

- Okrągłe stoły są takie miejscem, w którym spotykamy się z lokalnymi społecznościami i dyskutujemy o problemy, które ich bezpośrednio dotyczą. Ten okrągły stół w Radomsku jest wyjątkowy pod tym względem, że jest to jedno z najmniejszych miast, w którym do tej pory taka inicjatywa się odbyła. Dotychczas były to miasta wojewódzkie, ewentualnie miasta na prawach powiatu albo dawne stolice województw, więc miasta dosyć duże. Specyfika tych problemów może być dla dzieci trochę inna, dlatego chcemy tutaj z lokalną młodzieżą, z lokalnymi działaczami porozmawiać o tym, jakie problemy oni spotykają wśród swoich rówieśników – mówił Jakub Wojtasik z Fundacji Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom.

Okrągły Stół wokół Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży to kontynuacja cyklu spotkań odbywających się w całym kraju, podczas której wraz z lokalnymi organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami oraz osobami zajmującymi się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży prowadzone są dyskusje na temat obecnej sytuacji w tej materii i kształcie zmian, jakie powinny być wdrożone.

Sytuacja w województwie łódzkim jest alarmująca. Według statystyk policyjnych, od 2019 roku liczba prób samobójczych wśród młodzieży wzrosła ponad dwukrotnie.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Fundację GrowSpace przez ostatnie 3 lata o ponad 30 procent wzrosła liczba przypadków depresji oraz zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w Polsce. W 2022 r. 2031 młodych ludzi próbowało popełnić samobójstwo, a 150 z tych prób zakończyło się śmiercią. Padł również rekord prób samobójczych w przedziale wiekowym 7-12 lat. W Polsce jest tylko 1200 łóżek w psychiatrii dziecięcej i wszystkie są zajęte, w wielu szpitalach obłożenie wynosi 150 procent.

Wydarzenie kierowane jest do młodych ludzi, ma dać im miejsce do wyrażenia swojego niezadowolenia oraz wskazania miejsc, w których z ich perspektywy konieczne są zmiany.

Każdy Okrągły Stół przekazuje postulaty do centralnych koordynatorów. Wnioski są przekształcane w postulaty i przygotowywane do drogi legislacyjnej.

Postulaty Okrągłego Stołu wokół Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży:

1. Powołanie Zespołu Międzyresortowego ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

2. Psycholog dostępny w każdej szkole i edukacja emocjonalna w podstawie programowej.

3. Dostęp do opieki psychologicznej bez zgody rodziców od 15.

4. Uchwalenie ustawy o zawodzie psychologa.

5. Zwiększenie nakładów na wynagrodzenia i infrastrukturę w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

6. Objęcie pomocą psychologiczną całej rodziny w ramach standardu opieki nad dzieckiem w kryzysie.

7. Obowiązek finansowania interwencyjnej pomocy i terapii posttraumatycznej dla dzieci – ofiar i świadków przemocy z Funduszu Sprawiedliwości.

8. Monitorowanie zagrożeń zdrowia psychicznego u dzieci przez nauczycieli już od przedszkola i przez pediatrów w ramach bilansów.

9. Szkolenia dla nauczycieli z rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Więcej o:
Okrągły Stół wokół Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Radomsku Lewica Okrągły Stół wokół Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Radomsku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE