Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora PO-W „Kamil” w Strzałkowie

Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora PO-W „Kamil” w Strzałkowie Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Kamil” w Strzałkowie.

Wśród wymagań niezbędnych do ubiegania się o to stanowisko są m.in. obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalna, pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą albo na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji; co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach zajmujących się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „KAMIL” w Strzałkowie” w terminie do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15:30 bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, w formie elektronicznej lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w załączniku poniżej.

Więcej o:
powiat radomszczański starostwo radomsko strzałków kamil konkurs dyrektor

Załączniki

konkurs-po-w-kamil-w-strzalkowie.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE