Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych w powiecie radomszczańskim

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych w powiecie radomszczańskim Fot. pixabay.com

Choć do rozpoczęcia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych jest jeszcze trochę czasu, warto już rozpocząć planowanie swojej przyszłości. Pomoże w tym „Oferta edukacyjna” na rok szkolny 2020/2021, przygotowana przez szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radomszczański.

Na rok szkolny 2020/2021 zaplanowanych zostało 40 klas pierwszych w szkołach młodzieżowych: 16 oddziałów w liceach ogólnokształcących, 16 oddziałów w technikach oraz 8 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia.

Ponadto przewidziano także 3 oddziały w liceach ogólnokształcących dla dorosłych i 1 oddział w szkole policealnej. Ostateczna liczba utworzonych oddziałów zależeć będzie od zainteresowania ze strony uczniów – liczby złożonych aplikacji.

- W planach Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku pojawia się nowy zawód: technik programista. Ten kierunek kształcenia pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w dwóch obszarach branży IT: tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, a także projektowania, programowania i testowania aplikacji. Programista to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy, a kompetencje i kwalifikacje nabyte w trakcie procesu nauczania spowodują, że absolwent tego kierunku zwiększy swoją konkurencyjność na rynku pracy – zauważa Jakub Jędrzejczak, Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego.

Analizując ofertę edukacyjną warto zwrócić uwagę na przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji oraz przedmioty z rozszerzonym programem nauczania.

Szczegóły w załączniku poniżej.

Więcej o:
szkoła szkoła radomsko oferta szkół w radomsku

Załączniki

oferta-edukacyjna.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE