Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich

Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich Fot. www.canva.com

Jednym ze sposobów powstrzymania niekorzystnych zmian klimatycznych jest rezygnacja z paliw kopalnych. Ich miejsce powinna zająć energetyka odnawialna. Rozwój sektora OZE to duża szansa, a zarazem poważne wyzwanie dla Unii Europejskiej. W związku z tym jednym z celów Wspólnej Polityki Rolnej jest przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także do zrównoważonej produkcji energii.

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Przez kilkadziesiąt najbliższych lat energetyka odnawialna będzie pełniła istotną rolę w UE. Bez niej niemożliwe stanie się osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej. Do odejścia od konwencjonalnych źródeł energii należy zachęcać zarówno mieszkańców miast, jak i wsi.

Energia z natury

Zielona energia jest pozyskiwana w ramach cyklicznych procesów zachodzących w przyrodzie. Z uwagi na fakt, że korzystanie z zasobów naturalnych nie powoduje ich trwałego deficytu, nazywana jest energią odnawialną. Możemy czerpać ją z wiatru, wody, słońca i ziemi – w postaci źródeł geotermalnych. Szereg korzyści płynących z OZE doceniają także Polacy.

W raporcie Urzędu Regulacji Energetyki wskazano, że w 2020 roku (w porównaniu do roku poprzedniego) odnotowano trzykrotny wzrost wolumenu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji. W niemal 98,5 proc. prosumenci energię wyprodukowali w instalacjach fotowoltaicznych. Wzrost zainteresowania źródłami odnawialnymi wynika głównie z chęci obniżenia rachunków.

Zachęcamy do obejrzenia filmu pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=ZLSBIzt2uwE

Możemy zobaczyć w nim jak do tej pory Wspólna Polityka Rolna wspierała inwestycje w zakresie OZE i efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach sektora rolniczego. 

Rolnictwo skorzysta na OZE

Wykorzystanie energii odnawialnej pośrednio przyczynia się do poprawy dochodowości gospodarstw rolnych, pozwala na zagospodarowanie nieużytków rolnych, przyczynia się do redukcji odpadów i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

Wspólna Polityka Rolna oferuje wsparcie realizacji inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej.

Polskie rolnictwo dysponuje znacznymi zasobami biomasy i produktów ubocznych pochodzenia rolniczego lub przetwórstwa rolno-spożywczego, które nie są wykorzystywane w wystarczającym stopniu na cele energetyczne w biogazowniach rolniczych. Szczególnie istotny jest rozwój mikrobiogazowni dostosowanych do potrzeb produkcji rolniczej w małych i średnich gospodarstwach rodzinnych. 

Na wsparcie mogą liczyć inwestycje dotyczące budowy lub zakupu urządzeń do produkcji biogazu rolniczego do 50 kW lub instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła. 

Dofinansowanie mogą również otrzymać inwestycje dotyczące systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej jak budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę czy systemów odzyskiwania ciepła, a także termomodernizacja budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej.  

Szczegółowe informacje na temat wsparcia inwestycji w zakresie OZE oraz efektywności energetycznej w rolnictwie, znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE