Od 22 kwietnia załatwimy więcej spraw w urzędzie

Od 22 kwietnia załatwimy więcej spraw w urzędzie

Nowe rozporządzenie rządowe łagodzi obostrzenia epidemiczne, wprowadza też nowe zalecenia dla administracji publicznej i jednostek samorządowych. Wytyczne nakazują wykonywanie decyzji i zadań „niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom”, podtrzymują jednak dotychczasowe ograniczenia i obostrzenia w bezpośrednim dostępie do urzędów.

Od 22 kwietnia 2020 r. zwiększa się liczba spraw, które będzie można załatwić w odpowiednich urzędach. Są to zadania związane z:

– rejestracją stanu cywilnego;
– ewidencją ludności i dowodami osobistymi;
– pomocą społeczną;
– świadczeniem usług komunalnych;
– działaniem urzędów pracy, w tym w przedmiocie wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
– wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
– decyzjami architektoniczno-budowlanymi o: warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych, zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
– decyzjami dotyczącymi ochrony środowiska w tym zezwoleniami na usunięcie drzew lub krzewów, korzystaniem z wód w zakresie zgody wodnoprawnej.

Nowe rozporządzenie rządowe łagodzi obostrzenia epidemiologiczne, wprowadza też nowe zalecenia dla administracji publicznej i jednostek samorządowych. Wytyczne nakazują wykonywanie decyzji i zadań „niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom”, podtrzymują jednak dotychczasowe ograniczenia i obostrzenia w bezpośrednim dostępie do urzędów.

Urzędnicy nadal zachęcają interesantów Urzędu Miasta w Radomsku o załatwianie formalności za pomocą telefonów, platformy e-PUAP i poczty elektronicznej um@radomsko.pl. Dokumenty i wnioski można również złożyć w kopertach do skrzynki wystawionej przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miasta (ul. Tysiąclecia 5). Na kopercie należy umieścić telefon kontaktowy.

Do odwołania:
– prezydenci nie będą przyjmować interesantów, możliwy jest natomiast kontakt telefoniczny;
– zawieszone są wszystkie dyżury radnych w Urzędzie Miasta;
– zamknięty jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Jadwinówce.

Numery telefonów do Urzędu Miasta Radomska:

- Urząd Stanu Cywilnego – tel. +48 (44) 685 45 52; 685 45 51; usc@radomsko.pl;
- Punkt Obsługi Interesanta – tel. +48 (44) 685 45 00;
- Sekretariat Prezydenta Miasta – tel. +48 (44) 685 45 10;
- Sekretariat Wiceprezydentów Miasta – tel. +48 (44) 685 45 20;
- Wydział Spraw Obywatelskich – Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności – tel. +48 (44) 685 44 86;
- Działalność Gospodarcza – tel. +48 (44) 685 45 09;
- Wydział Finansowy – Referat Podatków – tel. +48 (44) 685 44 56;
- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarowania Odpadami:
gospodarowanie odpadami – tel. +48 (44) 685 44 90;  
Program Ograniczania Niskiej Emisji – tel. +48 (44) 685 45 01;
decyzje środowiskowe – tel. +48 (44) 685 44 98;
wycinka drzew, pielęgnacja – tel. +48 (44) 685 44 99 / fax +48 (44) 685 45 13

Więcej o:
koronawirus urząd miasta radomsko sprawy w urzędzie praca urzędu radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE