Od 2021 r. w Radomsku będzie ulga za kompostowanie bioodpadów

Od 2021 r. w Radomsku będzie ulga za kompostowanie bioodpadów Fot. pixabay.com

Od 1 stycznia 2021 roku mieszkańcy Radomska, kompostujący bioodpady będą mogli otrzymać ulgę w wysokości 1 zł od osoby. Nowy wzór deklaracji będzie dostępny od 1 stycznia na stronie internetowej www.radomsko.pl.

Ulga przyznawana jest na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na której podstawie Rada Miasta może zwolnić w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Więcej na ten temat w rozmowie Irka Stasczyka z Marzanną Proszowską - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Odpadami UM W Radomsku.

Złożenie nowej deklaracji jest w pełni dobrowolne. Osoby chcące kompostować bioodpady nie będą mogły oddawać brązowych i szarych worków – bioodpady i odpady zielone będą musiały być kompostowane na posesji mieszkańca.

W przypadku kontroli i stwierdzeniu braku kompostownika lub nieprawidłowości w składowaniu, ulga zostanie zniesiona na 6 miesięcy.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko kompostowanie bioodpadów ulga
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE