Obradowała Komisja Rozwoju powiatu

Obradowała Komisja Rozwoju powiatu Fot. Starostwo Powiatowe

Dziewięć punktów liczył porządek obrad Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Radomszczańskiego, która obradowała w poniedziałek, 23 września

Radni zapoznali się z raportem dotyczącym realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu za okres od 2017 do 2018 roku oraz pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia tego raportu. Jak wynika z prezentowanych materiałów, program został zrealizowany przez samorządy średnio w ponad 70 procentach w stosunku do założeń, najgorzej realizowane są zadania związane z zagrożeniami wynikającymi z działania pól magnetycznych.

Przedmiotem analizy radnych było także sprawozdanie z realizacji „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016 - 2020 za rok 2018” oraz sytuacja na rynku pracy (w tym m. in. wykorzystanie środków na poszczególne formy aktywizacji bezrobotnych). Statystyki wskazują, że bezrobocie w naszym powiecie wciąż spada (na koniec maja - 5,2 proc.) i jest już niższe niż średnia stopa bezrobocia w województwie łódzkim.   

Radni wysłuchali także informacji dotyczącej nieruchomości znajdujących się w zarządzie Powiatu oraz ich obecnego zagospodarowania, a także zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zamiany między samorządem miasta Radomska i Powiatu Radomszczańskiego nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat. Dzięki temu Miasto będzie mogło stać się właścicielem działek w okolicy szkół: Mechanika i Drzewniaka oraz Ekonomika, gdzie planowana jest budowa ciągów pieszo-rowerowych, a Powiat zyska działkę, na której jest usytuowana droga do budynku starostwa oraz część parkingu.

Przedmiotem obrad była też informacja na temat działań związanych z obszarem turystyki (m. in. organizowanych rajdów, zlotu turystycznego oraz planów związanych z wytyczaniem szlaków rowerowych i tworzeniem aplikacji multimedialnej), a także informacja na temat inwestycji i remontów przeprowadzonych w placówkach oświatowych podległych Powiatowi w ramach przygotowań do roku szkolnego 2019/2020.

Radni zapoznali też ze sprawozdaniami z działań podejmowanych przez Nadzory Wodne na terenie powiatu radomszczańskiego za rok 2018.

info: Starostwo Powiatowe

Więcej o:
rada powiatu radomszczańskiego komisje powiat radomszczański komisja radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE