Radomsko, Łódzkie 19.0o Wtorek, 20 Sierpnia 2019

Obiekt tygodnia w Muzeum Regionalnym

Kultura i rozrywka

Warto zobaczyć w Muzeum Regionalnym w Radomsku, hełm wczesnośredniowieczny odkryty w 1969 roku w trakcie badań archeologicznych w miejscowości Silniczka. Wraz z nim znaleziono miecz i grot... ››

Warto zobaczyć w Muzeum Regionalnym w Radomsku, hełm wczesnośredniowieczny odkryty w 1969 roku w trakcie badań archeologicznych w miejscowości Silniczka. Wraz z nim znaleziono miecz i grot włóczni wczesnośredniowiecznej.


Przez szereg lat leżał w gablocie wystawowej Muzeum Regionalnego w Radomsku. Bronioznawcy bali się cokolwiek na jego temat powiedzieć, ponieważ nie mieli pewności, co do jego autentyczności. Część badaczy sądziła nawet, że jest to jakaś część od maszyny rolniczej (lejek do kombajna). Dopiero niedawno po gruntownej konserwacji przeprowadzonej w roku 2007 okazało się, że dzwon hełmu pokryty był miedzią, natomiast jego szczyt powleczony mosiądzem, w którym znaleziono ślady złota. Hełm ,,typu wielkopolskiego” datowany jest na XI wiek. Na terenie obecnej Polski znane jest pięć tego typu hełmów. Okaz z Silniczki jest szósty.

 

za www.muzeum.radomsko.pl

komentarze