O rodzinach zastępczych i drogach na zdalnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Powiatu

O rodzinach zastępczych i drogach na zdalnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Powiatu Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W poniedziałek, 23 listopada obradowała w trybie zdalnym, Komisja Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Radomszczańskiego. Radni zapoznali się z informacją o działalności powiatowego biura Łódzkiej Izby Rolniczej oraz z raportem dotyczącym efektów działalności i aktualnej sytuacji finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

Na terenie powiatu funkcjonuje obecnie 147 rodzin zastępczych, w których opiekę znajduje 258 dzieci. Kwota świadczeń dla tych rodzin przekracza 2,9 mln zł w skali roku. Oprócz rodzin spokrewnionych i niezawodowych, mamy 10 rodzin zawodowych (2 rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, 7 rodzin zastępczych zawodowych, 1 rodzina specjalistyczna) oraz 1 rodzinny dom dziecka. W bieżącym roku powstały dwie nowe rodziny zastępcze zawodowe. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku organizuje szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze/prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin spokrewnionych (w tym roku uczestniczyło w nich 13 osób). Rodziny zastępcze miały możliwość korzystania ze wsparcia psychologiczno –pedagogicznego, udzielono 331 porad (skorzystało z nich 94 rodziców zastępczych oraz 77 dzieci). Opieką koordynatora objęto 73 rodziny, w których przebywało 139 dzieci. Pozostałe rodziny zostały objęte opieka pracownika socjalnego.

W strukturze PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który w okresie od stycznia do września 2020 r. wydał 2272 orzeczenia o niepełnosprawności, w tym: 184 dla osób przed 16 rokiem życia, 2088 - dla osób powyżej 16 roku życia. Stopień niepełnosprawności orzeczono w stosunku do 2050 osób, w tym: do znacznego stopnia niepełnosprawności zaliczono - 768 osób, do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 1075 osób, do lekkiego stopnia niepełnosprawności - 207 osób. Nie zaliczono do niepełnosprawnych - 17 osób, odmowa ustalenia stopnia niepełnosprawności - 21 osób.

Radni wysłuchali także informacji przygotowanej przez Wydział Zarządzania Drogami, dane dotyczyły zakresu remontów i napraw dróg, chodników i poboczy oraz inwestycji na drogach powiatowych w 2020 roku.

Wśród wykonanych inwestycji jest sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Prymasa Wyszyńskiego i Tysiąclecia w Radomsku, budowa kanału odwadniającego pas drogowy w Radziechowicach Drugich, niebawem zakończy się przebudowa mostu nad kanałem Warty w Rudzie (Gm. Gidle). Pod znakiem zapytania stoi zakończenie w terminie dokumentacji przebudowy mostu w Kraszewicach oraz przebudowy drogi powiatowej nr. 3927E na odcinku Wola Blakowa – Krępa – Kolonia Krępa. W ramach remontów zmodernizowane zostały: kolejny odcinek drogi z Przedborza do Piskorzeńca, DP nr 3935E we wsi Dziepółć, DP nr 3907 na odcinku Sady – Pągów, DP nr. 3910 w Piskorzeńcu, DP nr 1921 w Woli Blakowej, DP nr 1921 w Woli Jedlińskiej. Trwa remont mostu w Krzętowie.

Na bieżące utrzymanie dróg (głównie uzupełnianie ubytków nawierzchni jezdni bitumicznych) do pierwszych dni listopada powiat wydał 892.918 zł, ponadto na wymianę oznakowania pionowego - 65.886 zł.

Komisja przyjęła także plan pracy na I półrocze 2021 roku oraz przeanalizowała projekt budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok (w działach: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, transport, gospodarka mieszkaniowa). Planowane dochody przyszłorocznego budżetu mają wynieść 121.004.592 zł, wydatki - 118.954.592 zł, nadwyżka budżetowa 2.050.000 zł, rozchody - 2.050.000 zł.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański rada powiatu radomszczańskiego komisja rozwoju powiatu rodziny zastępcze pcpr drogi inwestycje
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE