Numer działki - jak go ustalić i w jakim celu?

Numer działki - jak go ustalić i w jakim celu?

Chcesz wybudować dom jednorodzinny lub lokal usługowy i planujesz nabyć działkę? Dysponując numerem działki, która Cię zainteresowała, dotrzesz do prowadzonej dla niej księgi wieczystej. Gdzie znaleźć numer działki i czym różni się on od adresu administracyjnego (identyfikatora) działki?

Numer działki – czym jest i gdzie go szukać?

Do numerowania działek wykorzystuje się liczby naturalne, np. 1, 12, 100 czy 116. Dzięki numerowaniu działek możliwe jest ich wyróżnienie w danym obszarze ewidencyjnym (np. dzielnicy miasta). Zdarza się, że numer działki prezentuje się następująco: 551/8. Oznacza to, że wcześniej działka była większa i dokonano jej podziału. Może też się zdarzyć, że działki zostaną połączone. Wówczas takiej nowej działce nadaje się kolejny (unikalny) numer.

Co jeszcze warto wiedzieć o numerach działek? Inne istotne informacje:

  • numery są nadawane w celach porządkowych,
  • w danym obrębie dwie działki nie mogą mieć tego samego numeru.

Numer działki jest zamieszczany w księdze wieczystej. Właśnie dlatego znając numer działki, możesz dotrzeć do księgi wieczystej dla niej prowadzonej. To jeden z głównych powodów, dla których warto wiedzieć, jak dotrzeć do numeru działki.

Numer działki a identyfikator – jaka jest różnica?

Od numeru działki należy odróżnić adres administracyjny działki (identyfikator). Dysponując identyfikatorem, można określić położenie działki na mapie. Każdy adres administracyjny jest tworzony zgodnie z następującym wzorem: WWPPGG_R.XXXX.NDZ. Poszczególne sekwencje liter oznaczają: województwo (WW), powiat (PP), gminę (GG), typ gminy (np. miejska, wiejska), XXX – numer ewidencyjny obszaru ewidencyjnego, NDZ (numer ewidencyjny działki).

Biorąc pod uwagę wygląd numeru działki i adresu administracyjnego, można wskazać różnice między tymi numerami – identyfikator:

  • jest dłuższy od numeru działki – składa się z kilkunastu cyfr,
  • nadawany jest w innym celu niż numer działki – w celach statystycznych i gospodarczych,
  • pozwala określić położenie działki na mapie Polski.

Jednocześnie adres administracyjny działki zawsze zawiera informację o numerze ewidencyjnym działki.

Jakie są sposoby na ustalenie numeru działki?

Numer działki można ustalić na dwa sposoby – korzystając z portalu internetowego Geoportal360.pl lub w Państwowej Ewidencji Gruntów.

Ustalenie numeru działki za pomocą Geoportal360.pl

Jak ustalić numer działki za pomocą wskazanego portalu? Po przejściu na stronę internetową należy odnaleźć lokalizację działki na mapie. W momencie, gdy pojawiają się wyrysowane granice działek, widoczne będą też ich numery. Jednocześnie skorzystanie z portalu Geoportal360.pl jest bezpłatne, a użytkownik nie musi zakładać konta.

Ustalenie numeru działki w Starostwie Powiatowym

Ustalenie numeru działki jest możliwe też w Państwowej Ewidencji Gruntów (mieści się ona w Starostwie Powiatowym). Ta metoda dotarcia do numeru działki jest bardziej kłopotliwa i czasochłonna – wymaga wizyty w urzędzie właściwym dla miejsca położenia działki.

Po ustaleniu numeru działki możesz zapoznać się z prowadzoną dla niej księgą wieczystą. Aby to zrobić, odwiedź stronę internetową KsiegiWieczyste.pl.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE