Nowy zarząd Powiatu Radomszczańskiego

Nowy zarząd Powiatu Radomszczańskiego

Na pierwszej sesji Rady Powiatu wybrano nowy skład zarządu. W tajnym głosowaniu wybierano wicestarostę, którym został kandydat spoza rady. W każdym głosowaniu dało się zauważyć wyraźny podział wśród radnych. Nie obyło się też bez pierwszych sporów pomiędzy radnymi.

W pierwszej kolejności wybrano trzech członków do komisji skrutacyjnej, która zajmowała się liczeniem głosów i w jej skład weszli radni: Włodzimierz Nicpan, jako przewodniczący oraz dwaj członkowie komisji, czyli Paweł Chybalski oraz Janusz Czapla.

Zgłaszanie kandydatów na stanowisko wicestarosty powiatu radomszczańskiego wywołało niemałe zamieszanie wśród radnych. Otóż nowo wybrana starosta Beata Pokora zgłosiła na to stanowisko Jakuba Jędrzejczaka – piastującego obecnie urząd miejskiego radnego. Radny Szymon Zyberyng nie krył zdziwienia.

- Jestem zaskoczony kandydaturą spoza Rady. Jestem zaskoczony tym, że koalicja szuka żołnierza zaciężnego spoza rady. Przecież macie Państwo w swoich szeregach doświadczonych samorządowców np. Marka Rząsowskiego, Jacka Zacharewicza czy Arkadiusza Ciacha
– mówił radny Szymon Zyberyng.

Szymon Zyberyng zgłosił również kandydaturę Małgorzaty Lewandowskiej. Niemniej w głosowaniu wygrał Jakub Jędrzejczak z liczbą głosów 14 za, obejmując tym samym stanowisko wicestarosty. 8 głosów otrzymała Lewandowska.

- Dziękuję za obdarzenie mnie tym zaufaniem w głosowaniu. Swoją pracą i zaangażowaniem postaram się dowieść, że państwa decyzja była słuszna. I mam nadzieję, że uda mi się przekonać do tego, że wybór rady był dobrym wyborem, także bardzo serdecznie dziękuję
- mówił Jakub Jędrzejczak.

W tej sytuacji Jakub Jędrzejczak nie będzie zasiadał już w miejskiej radzie. Jego miejsce zajmie Paweł Pichit. Co do zakresu obowiązków Jakuba Jędrzejczaka w radzie powiatu, będzie ona jeszcze ustalana, m.in. na najbliższej sesji w czwartek 22 listopada. Jakub Jędrzejczyk pytany o to, czy widzi możliwość współpracy z PiS, stwierdził, że jest do tego zobowiązany.

- Jest to dalej praca na rzecz społeczeństwa. Wyborcy, którzy zdecydowali o przyznaniu mi mandatu do rady miasta zrobili to w jednym z okręgów. Natomiast zakres mojej działalności tutaj w radzie powiatowej będzie zdecydowanie szerszy, związany z pracą na rzecz powiatu. W tej sytuacji zgodnie z ordynacją mandat po mnie w radzie miasta obejmie kolejna osoba, która będzie jak najbardziej kompetentna do tego żeby zadbać o interesy mieszkańców. Aczkolwiek ja też nie mam zamiaru o nich zapominać, jedynie nie będę miał prawa głosu do tego żeby uczestniczyć w sesjach rady miasta i prowadzić działalności takiej, jako radny miasta. Wewnątrz koalicji, która tworzy to porozumienie w powiecie mamy przygotowany program, który jest gotowy do prezentacji również dla społeczeństwa. I wokół tego programu będą podejmowane decyzje związane z przyporządkowaniem osób z zarządu. Co do podziału rady był widoczny od początku, czyli nie w wyniku prowadzonej sesji tylko w wyniku już wcześniej podjętych decyzji, kto z kim chce współpracować. Jednak z każdym radnym jest zobowiązany współpracować, to również zależy od drugiej strony
- mówił Jakub Jędrzejczak.

Na stanowisko wiceprzewodniczących wybrani zostali Wojciech Ślusarczyk z PSL głosami 14 za (kontrkandydatką była Irena Bareła z PiS) oraz Bożena Sewerynek ze Wspólnego Samorządu z 13 głosami (kontrkandydatką była Urszula Półrola z PiS).

Członkami zarządu powiatu zostali Fabian Zagórowicz z PSL oraz Ewa Gajzler ze Wspólnego Samorządu.

Ostatni punkt sesji wywołał spore dyskusje. Dotyczył on określenia przedmiotu działania komisji stałych rady powiatu, w którym wprowadzono zapis ograniczający liczbę członków od 4 do 11 w każdej komisji. Swoje obawy zgłaszali członkowie Prawa i Sprawiedliwości.

- Zostaliśmy wybrani w demokratycznych wyborach, zatem dlaczego ograniczacie nam prawo reprezentowania naszych wyborców?
– pytał między innymi radny Szymon Zyberyng.

Radna Irena Bareła odniosła się do tego, że w takiej sytuacji radni nie będą mogli swobodnie wybrać w jakiej komisji chcieliby zasiadać.

- Każdy z nas ma inne predyspozycje, każdy w czymś czuje się mocniejszy, w czymś słabszy. Ograniczenie liczby członków komisji uniemożliwia wykazanie się radnym, uniemożliwia spełnienie obietnic wyborczych
- mówiła Irena Bareła.

Według przewodniczącego Krzysztofa Zygmy dobra współpraca ze wszystkimi radnymi jest możliwa, pomimo wyraźnego podziału w radzie na dwa obozy.

- Mam nadzieję, że będzie to pięcioletnia rzetelna, merytoryczna, spokojna, a przede wszystkim wspólna praca wszystkich radnych. To jest wybór prezydium, więc ja sobie nie wyobrażam inaczej, jak tylko tak, że wszyscy radni, którzy otrzymali mandat będą pracować na rzecz powiatu i jego mieszkańców. Ja na początku swojej pracy samorządowej w starostwie też przez pierwszą kadencję byłem radnym w opozycji. Co wcale nie znaczyło, że nie pracowałem dla naszego powiatu
- mówił Krzysztof Zygma.

Obrady sesji zostaną wznowione 22 listopada.

Więcej o:
sesja rady powiatu 2018-2023 radomsko kadencja 2018-2023
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE