Nowy sprzęt trafi do Szpitala Powiatowego w Radomsku

Nowy sprzęt trafi do Szpitala Powiatowego w Radomsku Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku pozyskał 150 tys. złotych w ramach konkursu na dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia chorób układu krążenia, a w szczególności diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego poprzez doposażenie realizatorów zadania w systemy holterowskie do pomiaru ciśnienia z akcesoriami.

W ramach powyższego zadania Szpital Powiatowy w Radomsku zamierza zakupić trzy systemy holterowskie dla potrzeb jednostek organizacyjnych placówki w szczególności Oddziału Kardiologicznego.

Doposażenie w sprzęt i oprogramowanie poprawi jakość specjalistycznej diagnostyki i terapii nadciśnienia tętniczego, a także przyczyni się do poprawy wskaźników wykrywalności nadciśnienia tętniczego i tym samym wzrostu jakości życia oraz funkcjonowania pacjentów z ChUK, u których dzięki poprawie diagnostyki odpowiednio wcześnie wdrożono skuteczne leczenie

Więcej o:
radomsko szpital radomsko sprzęt holter dofinansowanie zakup kardiologia
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE