Nowy sprzęt dla Szpitala Powiatowego w Radomsku

Nowy sprzęt dla Szpitala Powiatowego w Radomsku Fot. W. Bojdo

Już wkrótce Szpital Powiatowy w Radomsku wzbogaci się o nowy sprzęt: urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej oraz aparat USG z funkcją echokardiografii.

Dofinansowanie do zakupu urządzeń do wczesnej rehabilitacji neurologicznej

Szpital Powiatowy w Radomsku zawarł umowę nr 5/10/66/2021/376/926 na udzielenie w 2021 r. dotacji celowej na realizację zakupu inwestycyjnego urządzeń do wczesnej rehabilitacji neurologicznej.

Zakup sprzętu medycznego będzie realizowany w ramach zadania pn. Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021.

Celem zadania będzie dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie wczesnej rehabilitacji neurologicznej osób po udarze mózgu, poprzez wyposażenie realizatorów zadania w urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią umożliwiające ćwiczenia kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem.

Umożliwi to wykonywanie u pacjentów hospitalizowanych w ramach Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej zrobotyzowanych ćwiczeń biernych oraz siłowych, z oporem dynamicznym w tym: izokinetycznych, izotonicznych, elastycznych, z grami rehabilitacyjnymi oraz w wybranych konfiguracjach – z reaktywną elektromiografią.

Łączny koszt dofinansowania wyniósł 138 796 zł. Całkowita wartość urządzenia rehabilitacyjno-diagnostycznego do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią szacowane jest na 145 000 zł. Zakup będzie zrealizowany do grudnia 2021r.

Zakupione urządzenia uzupełnią i wzbogacą posiadane już urządzenia do biofeedbacku będące na wyposażeniu Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

Dofinansowanie do zakupu aparatu USG z funkcją echokardiografii

Szpital Powiatowy w Radomsku otrzymał dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w wysokości 250 000 zł na realizację Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD na lata 2017 – 2021 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii na potrzeby kardiologii w roku 2021.

Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na 260 000,00 zł.

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca i naczyń poprzez wyposażenie realizatorów zadania w aparaty USG z funkcją echokardiografii, umożliwiające diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia.

Realizacja zadania ma na celu:

  • zwiększenie poprawy jakości życia pacjentów z chorobami układu krążenia,
  • diagnozowanie i leczenie chorób układu krążenia,
  • profilaktykę oraz zwiększoną ocenę ryzyka chorób układu krążenia.

Inwestycja wpisuje się w realizowaną przez Szpital Powiatowy w Radomsku modernizację Pracowni Badań Czynnościowych przy Oddziale Kardiologicznym.

(info: Szpital Powiatowy w Radomsku)

Więcej o:
radomsko szpital radomsko nowy sprzęt szpital radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE