Nowe systemy holterowskie w szpitalu w Radomsku

Nowe systemy holterowskie w szpitalu w Radomsku Fot. Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku wzbogacił się o nowe systemy holterowskie. Ich zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.

W ramach zadania zakupiono 3 kompletne zestawy holterowskie obejmujące: zestawy komputerowe z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz 10 rejestratorów holterów.

Urządzenia zostały zainstalowane w ramach Oddziału Kardiologii (2 rejestratory Oscar 2), Oddziału Chorób Wewnętrznych (2 rejestratory Oscar 2) oraz 6 rejestratorów (Tonoprt VI ) dla potrzeb Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

- Doposażenie w przedmiotowe wyroby medyczne poprawi jakość specjalistycznej diagnostyki i terapii nadciśnienia tętniczego, a także przyczyni się do poprawy wskaźników wykrywalności nadciśnienia tętniczego i tym samym wzrostu jakości życia oraz funkcjonowania pacjentów z ChUK, u których dzięki poprawie diagnostyki odpowiednio wcześnie wdrożono skuteczne leczenie. Doposażenie w sprzęt umożliwi - poprzez zwiększenie jego dostępności – wykonywanie większej liczby badań diagnostycznych, co skróci czas oczekiwania na wykonanie 24-godzinnych automatycznych pomiarów ciśnienia tętniczego u hospitalizowanych pacjentów a także przy zwiększeniu wykrywalności nadciśnienia tętniczego we wczesnych stadiach choroby, wpłynie na skuteczniejsze leczenie pacjentów i zapobieganie nagłym zdarzeniom sercowym indukowanym nierozpoznanym lub nieustabilizowanym nadciśnieniem tętniczym – czytamy w komunikacie Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Kwota zakupu i jednocześnie dofinansowania z budżetu Państwa (Ministerstwa Zdrowia) wyniosła - 128 788,32 zł.

Więcej o:
radomsko szpital radomsko holter
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE