Nowe 123 przypadki zakażeń koronawirusem w pow. radomszczańskim

Nowe 123 przypadki zakażeń koronawirusem w pow. radomszczańskim Fot. WOT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku opublikował najnowsze dane dotyczące występowania koronawirusa na terenie powiatu radomszczańskiego. Jak wynika z informacji, w ciągu minionej doby odnotowano 123 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. 1456 osób objęto kwarantanną domową. 21 osób wyzdrowiało.

(stan na 5 listopada 2020 r. – godz. 18.00)

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 1896/1069/123
w tym liczba osób w ognisku raportowanym przez PPIS w Radomsku z innych powiatów łącznie/aktualnie/ ostatnia doba – 18/3/0
2. Liczba ozdrowieńców łącznie / ostatnia doba – 776/21
3. Liczba zgonów związanych z COVID-19 ogółem/ostatnia doba – 51/0
4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie/aktualnie – 8350/1456
5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie/aktualnie – 2310/94
6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie/aktualnie  – 1534/368/0
7. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem/ostatnia doba – 18/0

SŁOWNIK POJĘĆ

kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

nadzór epidemiologiczny – obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny);

styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych;

ozdrowieniec– osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej;

podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną;

Więcej o:
koronawirus koronawirus radomsko powiat radomszczański zakażenia radomsko koronawirus województwo łódzkie
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE