Radomsko, Łódzkie 17.0o Czwartek, 22 Sierpnia 2019

Nieuczciwi sprzedawcy gazu - uwaga

Powiat
Tomasz Kolmasiak

Do rzecznika konsumentów w Radomsku zgłaszają się osoby starsze, które twierdzą, że zostały wprowadzone w błąd przez akwizytora. Nieuczciwi akwizytorzy bowiem wprowadzają konsumentów w błąd, podając się za dotychczasowego sprzedawcę gazu.

Konsumenci twierdzą, że przedstawiciele sprzedawcy paliwa gazowego podają, że są z gazowni, informują, że należy podpisać dokumenty, aby przez kolejne 4 lata cena paliwa gazowego nie uległa zwiększeniu. Osoby starsze zawierzają udzielonym informacją i podpisują przedłożone dokumenty. W ten sposób dochodzi do zmiany sprzedawcy paliwa gazowego.

Warto zachować czujność. Rzecznik konsumentów apeluje o ostrożność. Pamiętajmy, że mamy prawo zadzwonić i zweryfikować tożsamość akwizytora w firmie, która nam dostarcza usługę. Mamy prawo przejrzeć i zatrzymać dokumenty, skonsultować się z kimś np. zadzwonić do rzecznika konsumentów, skonsultować sprawę z członkiem rodziny i przede wszystkim, co jest bardzo ważne, zachowajmy egzemplarz umowy.

Osoby, które zostały wprowadzone w błąd przez akwizytora, proszone o jak najszybszy kontakt z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Radomsku pod nr tel. 44 685 89 18 lub kontakt osobisty w Biurze przy ul. Leszka Czarnego 22 w Radomsku (poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 10:00 do 15:00 oraz czwartek od godz. 10:00 do 16:30).

Info: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

komentarze