Niecodzienne obchody wstąpienia do UE

1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. W związku z przypadającą 10 rocznicą akcesji, Publiczne Gimnazjum nr 3 wraz z innymi organizatorami, oferuje dwa atrakcyjne wydarzenia.

1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. W związku z przypadającą 10 rocznicą akcesji, Publiczne Gimnazjum nr 3 wraz z innymi organizatorami, oferuje dwa atrakcyjne wydarzenia.
Fot. sxc.hu


Obydwa przedsięwzięcia mają na celu m.in. pogłębienie wiedzy na temat Unii Europejskiej (głównie Parlamentu Europejskiego), wydarzeń związanych z wejściem Polski w struktury UE, pobudzenie do aktywnego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, skłonienie do przemyśleń i refleksji dotyczących rodzinnego miasta i regionu – jego przeszłości, dnia dzisiejszego i przyszłości.

Oprócz wspomnianego Publicznego Gimnazjum nr 3, w organizację włączyły się także następujące osoby oraz instytucje: Poseł do Parlamentu Europejskiego Joanna Skrzydlewska, I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku, Szkolny Klub Europejski "Młodzież dla Europy", Urząd Miasta Radomska, Muzeum Regionalne w Radomsku, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku i Miejski Dom Kultury w Radomsku.

Symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego Radomsko 2014 (13 maja)


Organizatorzy w taki sposób opisują założenia symulacji:

Nadchodzą zatem kolejne wybory do europarlamentu. RADOMSKO jest jednym z 10 trójkolandzkich okręgów wyborczych. W parlamencie zasiądzie 7 reprezentantów RADOMSKA. Regionalni politycy startują z 5 list wyborczych. Głównym celem kandydatów w tegorocznej kampanii będzie nie tylko przekonanie wyborców o słuszności głosowania właśnie na listę przez nich reprezentowaną, ale przede wszystkim zachęcenie ich do pójścia do urn w ogóle. Zadaniem kandydatów będzie przekonanie mieszkańców RADOMSKA, że warto wziąć udział w wyborach, a krajowy parlament ma realny wpływ na ich życie codzienne. Nad prawidłowym przebiegiem kampanii będzie czuwać Komisja Wyborcza, a przebieg kampanii na bieżąco relacjonować będą dziennikarze lokalnych gazet.

Wszyscy uczestnicy symulacji stają się mieszkańcami RADOMSKA. Losowo przydzielone im zostaną pewne role, mogą zostać członkami Komisji Wyborczej, przedstawicielami mediów lub członkami jednego z 5 komitetów wyborczych. Przez cały czas trwania symulacji będą mieć wpływ na przebieg kampanii wyborczej. Po zakończeniu kampanii wyjdą ze swoich ról i już jako bezstronni mieszkańcy RADOMSKA przystąpią do głosowania. Mają możliwość wyboru tylko jednego kandydata z 30 łącznie reprezentujących 5 list wyborczych. To tylko od nich – mieszkańców RADOMSKA -  zależy to, w jakim kierunku potoczy się kampania wyborcza i jaki będzie końcowy wynik wyborów.

Uczestnikami symulacji mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (do 18 lat)  z Radomska. Wezmą w niej udział reprezentacje szkół - sześcioosobowe zespoły pod opieką nauczyciela.

Symulacja odbędzie się 13 maja 2014 roku w godz. 9.00 - 14.00 (duża sala gimnastyczna - Publiczne Gimnazjum nr 3 w Radomsku). 

Zgłoszenia z dopiskiem "Symulacja Radomsko 2014"  należy przesyłać drogą mailową na adres tomaszmazur7@interia.pl (z prośbą o potwierdzenie otrzymania zgłoszenia) lub dostarczyć osobiście na adres: 11 Listopada 16, 97-500 Radomsko do 25 kwietnia. W zgłoszeniu należy uwzględnić imię i nazwisko uczniów oraz opiekuna a także nazwę szkoły.

Organizatorzy podkreślają, że uczestnicy symulacji powinni zabrać ze sobą wszelkie materiały biurowe - kartki A4, brystol, kredki, mazaki, taśmy klejące, nożyczki, długopisy, ołówki, stare gazety (wszystko, co może być niezbędne np. do tworzenia wyborczych plakatów). Każdy zespół powinien posiadać aparat fotograficzny lub telefon komórkowy z możliwością wykonywania zdjęć oraz nakręcenia krótkiego filmu.

W przypadku symulacji, wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, procesu wyborczego (głównie metoda d”Hondta), tworzenia kampanii wyborczej oraz gazet. Ale, jak podkreślają organizatorzy, tak naprawdę liczy się kreatywność.

Gra terenowa "Polska 10 lat później..."

Uczestnikami mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (do 18 lat)  z Radomska. Przedsięwzięcie ma charakter gry terenowej. Oznacza to, że biorą w niej udział reprezentacje szkół - czteroosobowe zespoły  pod opieką nauczyciela.

Gra odbędzie się 14 maja 2014 roku w godz. 10 - 13.30 (miejsce zbiórki uczestników - Galeria Muzeum Regionalnego w Radomsku – godz. 10).

Zgłoszenia z dopiskiem "Polska 10 lat później..." należy przesyłać drogą mailową na adres tomaszmazur7@interia.pl (z prośbą o potwierdzenie otrzymania zgłoszenia) lub dostarczyć osobiście na adres: 11 Listopada 16, 97-500 Radomsko do 25. kwietnia 2014 roku. W zgłoszeniu proszę uwzględnić imię i nazwisko uczniów oraz opiekuna a także nazwę szkoły.

Ze względu na to, że trasa gry terenowej przebiegać będzie ulicami Radomska, uczestnicy powinni ubrać się stosownie do pogody, natomiast towarzyszący im nauczyciel powinien przez cały czas trwania gry sprawować nad zespołem opiekę w zakresie bezpieczeństwa.  (Każdy zespół powinien posiadać aparat fotograficzny lub telefon komórkowy z możliwością wykonywania zdjęć oraz nakręcenia krótkiego filmu.

Zadania gry będą wymagać od uczestników wiadomości z zakresu wydarzeń historycznych powiązanych z okresem wstąpienia Polski w struktury UE, symboli typowych dla UE, postaci związanych z wstąpieniem Polski do UE, map historyczno-geograficznych, terminów i pojęć charakterystycznych dla tego okresu, miejsca i roli ziemi radomszczańskiej jako obszaru UE, korzyści, jakie niesie za sobą obecność Polski (z uwzględnieniem ziemi radomszczańskiej) w UE.Organizatorzy podają bibliografię, pomocną w przygotowaniach:
1) Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz.Urz.UE C 303/01, 14 grudnia 2007r.
2) Traktat o Unii Europejskiej,  Dz. Urz. UE C 326/13, 16 października 2012.
3) Jak działa Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach unijnych, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2007.
4) P. Leszczyński, T. Snarski, Wiedza o społeczeństwie. Vademecum maturalne 2012, Wydawnictwo Operon, Gdynia 2012.
5) www.uniaeuropejska.org/
6) http://unia.realnet.pl/
7)  http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
8) http://www.mlodziezdlaeuropy.eu/unia-europejska
9) http://www.skrzydlewska.eu/
10) http://radomsko.naszemiasto.pl/artykul/krotko-unijna-dotacja-na-materialy-dydaktyczne-dla-szkol-w,1327519,t,id.html
11) http://radomsko.naszemiasto.pl/artykul/pgk-rozbuduje-siec-cieplownicza-za-pieniadze-z-unii,1171851,t,id.html
12) http://radomsko.naszemiasto.pl/artykul/ponad-300-tys-zl-dotacji-unijnej-trafi-do-muzeum,1113629,t,id.html
13) http://radomsko.naszemiasto.pl/artykul/muzeum-w-komputerze-digitalizacja-zbiorow-archiwalnych,1248907,t,id.html
14) http://www.mdkradomsko.pl/projekty/rozewicz-open-festiwal
15) http://www.milczanowska.com/2013/02/19/umowa-na-realizacje-ul-portowej-podpisana/
16) http://www.milczanowska.com/2012/06/21/miasto-dostanie-ponad-4-miliony-na-rewitalizacje/
17) http://www.radomsko.pl/wiadomosc-Unijne_5_mln_na_kanalizacj%C4%99_w_mie%C5%9Bcie_-129

Więcej o:
unia europejska joanna skrzydlewska publiczne gimnazjum nr 3 w radomsku tomasz mazur wiedza o społeczeństwie wybory parlament europejski
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE