Nie będzie dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej w I LO w Radomsku

Nie będzie dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej w I LO w Radomsku Fot. Sebastian Nems

W czwartek, 21 lipca Zarząd Powiatu Radomszczańskiego wydał komunikat do wniosku rodziców dzieci, które ubiegały się o przyjęcie do klasy o profilu biologiczno-chemicznym w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku, a ze względu na brakującą liczbę punktów nie dostały się do niej. Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, po wnikliwej analizie sytuacji podjął decyzję, że utworzenie dodatkowej klasy o takim samym profilu byłoby działaniem niezasadnym.

Jednocześnie Zarząd Powiatu informuje, iż wystąpił do dyrekcji I LO z rekomendacją rozszerzenia liczebności tworzonych klas pierwszych. Rozszerzeniem mieliby być objęci kandydaci – według kolejności uzyskanych punktów.

Treść komunikatu:
Organ prowadzący, analizując konsekwencje związane z koniecznością rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024 równie licznej liczby abiturientów ósmych klas szkół podstawowych, zdecydował o wyrażeniu zgody na utworzenie w I LO w Radomsku w r. szk. 2022/2023 jednego dodatkowego oddziału - o profilu europejskim. Gdyby pozostał tylko jeden oddział o tym profilu kształcenia – uniemożliwiłoby to naukę bardzo znacznej grupie uczniów, z których została utworzona cała klasa. Uczniowie ci nie mieliby innej możliwości kształcenia w wybranym przez siebie profilu, gdyż klasa o tym rozszerzeniu edukacyjnym zaproponowana została tylko przez I LO. Stworzenie ośmiu oddziałów klas pierwszych I LO w roku szkolnym 2022/2023 zakłóciłoby możliwości rekrutacyjne w kolejnym roku. Ponadto, do klasy pierwszej o profilu biologiczno-chemicznym na rok szkolny 2022/2023 w II LO zgłosiło akces 19 uczniów. Istnieją zatem możliwości zapewnienia edukacji uczniom w tamtej szkole. Wyrażenie zgody na utworzenie tego dodatkowego profilu kształcenia w I LO wiązałoby się z niemożnością utworzenia oddziału o tym profilu w II LO, do którego zapisało się – jak wynika z dokonanych symulacji – blisko dwadzieścioro uczniów. Podejmując decyzję, Zarząd Powiatu w pierwszej kolejności brał pod uwagę dobro uczniów w zakresie kierunku, na którym chcą kontynuować edukację, a także dobro uczniów już kształcących się w szkole, w powiązaniu z istniejącą bazą dydaktyczną oraz planowanym w przyszłości naborem kolejnych roczników młodzieży.

[WIDEO] Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Radomsku w sprawie dodatkowej klasy w I LO

Więcej o:
Nie będzie dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej w I LO w Radomsku I LO Radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE