Nauczycielskie awanse w miejskich szkołach i przedszkolach w Radomsku

Nauczycielskie awanse w miejskich szkołach i przedszkolach w Radomsku Fot. UM Radomsko

Prezydent Radomska Jarosław Ferenc wręczył akty nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego jest następstwem niemal 3-letniego stażu pod nadzorem opiekuna, pozytywnej oceny dorobku zawodowego, oceny formalnej wniosków, a przede wszystkim akceptacji Komisji Egzaminacyjnej i wyniku egzaminu.

Z pytaniami Komisji Egzaminacyjnych, powołanych przez Prezydenta Miasta Radomska nauczyciele zmagali się w dniach 13 i 14 lipca br. w siedzibie Urzędu Miasta Radomska.

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego poprzedziło złożenie ślubowania przez nauczycieli, zgodnie z treścią art. 15 Karty Nauczyciela:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymali następujący nauczyciele szkół i przedszkoli, dla których Miasto Radomsko jest organem prowadzącym:

- Wioletta Kuliś – nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomsku,

- Marika Witaszczyk – nauczyciel zatrudniony w Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku,

- Jolanta Namyślak - nauczyciel zatrudniony w Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku,

- Marta Pytlarska - nauczyciel zatrudniony w Publicznym Przedszkolu nr 10 w Radomsku,

- Jolanta Jaguścik - nauczyciel zatrudniony w Publicznym Przedszkolu nr 9 w Radomsku,

- Sylwia Węgrzyńska - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Mieszka I w Radomsku,

- Małgorzata Obarzanek - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku,

- Przemysław Nieznański - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku,

- Sylwia Oberska - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku,

- Katarzyna Makuch – Jachowicz - nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku.

Więcej o:
radomsko nauczyciele awans nauczyciele mianowani szkoły przedszkola urząd miasta radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE