Nabór wniosków do rządowego programu KLUB

Nabór wniosków do rządowego programu KLUB

Do 15 marca 2019 roku kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę 40 mln zł. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 15 maja 2019 r.

Rządowy Program KLUB to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi:

10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Pozyskane fundusze mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie podstawowych elementów wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego tj.:

1. wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
2. zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Program może być realizowany przez kluby sportowe wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 15 listopada 2019 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Info: Urząd Miasta w Radomsku

Więcej o:
klub dotacja sport ministerstwo
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE