Na ul. B. Krzywoustego w Radomsku będzie chodnik i oświetlenie

Na ul. B. Krzywoustego w Radomsku będzie chodnik i oświetlenie Fot. Google Street View

Urząd Miasta w Radomsku ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy chodnika oraz oświetlenia na ul. Bolesława Krzywoustego.

Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie robót geodezyjnych, przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, wymianę krawężnika wzdłuż całej krawędzi jezdni po stronie zaprojektowanego chodnika, wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, przebudowę istniejących zjazdów do posesji - docelowo o nawierzchni z kostki brukowej w kolorze czerwonym, korektę łuków wyokrąglających na połączeniu jezdni ul. Bolesława Krzywoustego z ulicami: Dąbrówki, Mieszka I i Hermana, poszerzenie jezdni na łukach wyokrąglających jezdnię z mieszanki mineralno-asfaltowej na połączeniu ul. Bolesława Krzywoustego z ulicami: Dąbrówki, Mieszka I oraz Hermana, wycinkę kolidujących z budową chodnika drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (wprowadzenie zmian polegających na wyznaczeniu przejść dla pieszych na wlotach ulic: Dąbrówki, Mieszka 1-go, Hermana), a także budowę kablowej linii energetycznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi w łącznej ilości 10 słupów i 10 opraw na wysięgnikach.

Na realizację zadania Urząd Miasta zamierza przeznaczyć kwotę 620 000,00 zł brutto.

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć oferty w terminie do 28 listopada 2023 r.

Przypomnijmy. Wkrótce rozpocznie się również kompleksowa przebudowa pobliskiej ulicy Łokietka. Przetarg na to zadanie został już rozstrzygnięty.

Więcej o:
radomsko ulica krzywoustego remont inwestycja budowa chodnika oświetlenie przetarg
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE