Na sesji o zmianach w budżecie powiatu. W planach jest m.in. stacja do ładowania „elektryków”

Na sesji o zmianach w budżecie powiatu. W planach jest m.in. stacja do ładowania „elektryków” Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W środę 28 września obradowała Rada Powiatu Radomszczańskiego. Dyskutowano m.in. o zmianach w powiatowym budżecie dotyczących inwestycji drogowych.

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Radomszczańskiego na lata 2022-2025” (19 głosów „za”, 2 osoby wstrzymały się od głosu).

Radni wyrazili zgodę na dokonanie na rzecz Gminy Gidle darowizny nieruchomości drogowej w obrębie Kotfin stanowiącej własność Powiatu Radomszczańskiego. Chodzi o drogę łączącą wsie Kotfin i Ewina. Podobnie zaopiniowano także projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2,5 - km odcinka DP nr 3933E Dziepółć - Orzechówek (w przyszłości będzie to droga gminna).

Uchwalono także szereg zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2022 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2021-2029, m.in. przesunięto w ramach planu wydatków kwotę 1.203.010 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń w podległych placówkach oświatowych oraz dotację dla szkół niepublicznych.

Uwzględniono także zmiany w planie inwestycji wieloletnich dot. przebudowy dróg powiatowych.

Wśród proponowanych zmian znalazły się:

- przesunięcie w ramach planu wydatków o kwoty 1.203.010 zł w związku z przeliczeniem szacowanych potrzeb w zakresie dotacji dla szkół niepublicznych oraz potrzeb na zabezpieczenie wynagrodzeń w podległych placówkach o światowych;

- zmniejszenie dochodów o kwotę 750.000 zł w związku z przesunięciami w źródłach finansowania inwestycji w ramach programu Polski Ład (w 2022 r. z dofinansowania w wys. 4.250.000 zł powiat wykorzysta 250.000 zł, resztę - w 2023 roku)

- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 196.135 zł w związku z przeliczeniem planowanych do pozyskania wpływów, zmniejszenie wydatków na rezerwę ogólną o kwotę 58.864 zł i zwiększenie wydatków o 255.000 zł na zadanie pn. budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz z utworzeniem miejsc postojowych oraz oświetleniem parkingu przed budynkiem starostwa (I etap zadania to wykonanie oświetlenia energooszczędnego parkingu wraz z instalacją teletechniczną do stacji ładowania).

W projekcie uwzględniono także zmiany w planie inwestycji wieloletnich dot. przebudowy dróg powiatowych:

- DP nr 3921E, 3926E, 3509E, 903E i 3920E (w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wartość inwestycji wyniesie: 21.540.990 zł, w tym: w 2022 r. - 1.071.084 zł, w 2023 r. - 20.469.906 zł);

- DP nr 3900E, 3901 i 3905E Gidle-Zagórze-Kol. Ojrzeń – Cadówek – Brzezinki - Łowicz (zmniejszenie planu wydatków o 363.403 zł, zmniejszenie dochodów o kwotę 146.722 zł - w wyniku postępowania przetargowego wartość zadania wyniesie 4.745.723 zł, w tym: 2022 r. - 2.816.596 zł, w 2023 r. - 1.929.127 zł. Zadanie dofinansowane jest w wysokości 80 proc. kosztów, stąd w związku z oszczędnościami poprzetargowymi zmniejszeniu ulegają proporcjonalnie dochody z tytułu dotacji. Środki własne zaoszczędzone zwiększają wydatki w planie rezerwy ogólnej o kwotę 2 16.680 zł;

- DP nr 3931E oraz odcinka drogi nr 3923E (zwiększenie wydatków o 15.669 zł, w wyniku postępowania przetargowego wartość zadania wyniesie 3.808.474 zł, w tym: 2022 r. - 75.669 zł, 2023 r. - 3.732.804 zł.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko starostwo radomsko rada powiatu radomszczańskiego sesja zmiany w budżecie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE