Na sesji o bezpieczeństwie oraz zmianach w budżecie i DPS

Na sesji o bezpieczeństwie oraz zmianach w budżecie i DPS Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W środę, 28 lutego odbyła się sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego. Dyskutowano m.in. o zmianach w budżecie.

Radni przyjęli sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w 2023 r. (policjanci KPP Radomsko przeprowadzili na terenie powiatu łącznie 14 394 interwencji, zatrzymali 597 osób, w tym 289 osób - ze względu na podejrzenie popełnienia przestępstwa), a także raport o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu przedstawiony przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. W 2023 r. na terenie powiatu odnotowano ponad 1090 niebezpiecznych zdarzeń, w tym: 309 pożarów, 663 miejscowe zagrożenia oraz 120 fałszywych alarmów.

Rada przyjęła też m.in. sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat oraz podjęła uchwały: w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum Drzewnym i Ochrony Środowiska w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku oraz o założeniu Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w ZSDiOŚ.

Rada zgodnie zagłosowała również ze wprowadzeniem zmian w statutach oraz rozszerzeniu działalności obu Domów Pomocy Społecznej: w Radziechowicach i Radomsku. DPS w Radziechowicach będzie teraz rozszerzał usługi o opiekę nad kobietami (pomieszczenia dla kobiet powstaną w wydzielonej części budynku, a docelowo w jednym z osobnych budynków), a DPS w Radomsku uzupełnia ofertę placówki o usługę wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego (6 miejsc).

Radni wprowadzili szereg zmian w budżecie powiatu na 2024 r. oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2024-2029. Chodzi m.in. o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.970.834 zł w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej na 2024 r. (przeznaczone na wdrożenie podwyżek dla nauczycieli od 1.01.2024 r.), przesunięcie w planie wydatków kwoty 500.000 zł (w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu długoterminowego środki zaplanowane na odsetki od tego kredytu zasilą plan rezerwy ogólnej budżetu), zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 1.986.291 zł w związku z rozliczeniem za 2023 r. środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska (kwoty będą wykorzystane na zadania związane z ekologią i ochroną środowiska, m.in. na przebudowę mostu nad rzeką Biestrzykówką); zwiększenie dochodów o kwotę 1.806.333 zł w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów o przyznaniu środków subwencji rozwojowej (na zmniejszenie deficytu budżetowego).

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko rada powiatu radomszczańskiego sesja zmiany w budżecie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE