MOPS i PUP realizują Program Aktywizacja i Integracja

MOPS i PUP realizują  Program Aktywizacja i Integracja

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomsku realizuje od 3 października do 2 grudnia, Program Aktywizacja i Integracja.

Programem zostało objętych 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku.

Celem Programu Aktywizacja i Integracja jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania w bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi kompetencjami i deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy.

Uczestnicy PAI będą wykonywać prace społecznie użyteczne oraz uczestniczyć w zajęciach grupowych w zakresie integracji społecznej.

Działania w zakresie aktywizacji zawodowej  i integracji społecznej realizowane są jednocześnie. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych polegają na uczestnictwie w pracach społecznie użytecznych maksymalnie 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie.

 

Więcej o:
pup radomsko urząd pracy radomsko szkolenie giełda pracy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE