Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej - wnioski do 20 września

Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej - wnioski do 20 września Fot. ARiMR

Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” został wydłużony do 20 września.

Jeszcze przez ponad miesiąc rolnicy zainteresowani modernizowaniem gospodarstw mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich obszarów poddziałania:

- rozwój produkcji prosiąt (obszar A)

- rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B)

- rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C)

- inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D)

- nawadnianie w gospodarstwie.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Według aktualnego stanu w trwającym od 21 czerwca naborze zarejestrowano łącznie 1603 wnioski na kwotę blisko 300 mln zł.

Informacja ARiMR

Więcej o:
arimr Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Radomsko rolnik Radomsko wsparcie dla Rolników wsparcie ostatnie dni
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE