Minister Kraska odpowiada na pytanie o przywrócenie oddziału dziecięcego w szpitalu w Radomsku

Minister Kraska odpowiada na pytanie o przywrócenie oddziału dziecięcego w szpitalu w Radomsku Fot. arch. redakcji

W październiku, grupa posłów Konfederacji złożyła interpelację do Ministra Zdrowia, w której pytali m.in. kiedy w szpitalu w Radomsku przywrócony zostanie oddział dziecięcy. Znana jest już odpowiedź. Przekazał ją Waldemar Kraska, sekretarz stanu w MZ.

Przypomnijmy. Oddział dziecięcy Szpitala Powiatowego w Radomsku został przeznaczony do leczenia pacjentów z COVID-19 od 13 listopada 2020 roku na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego. W kwestii dotyczącej zaprzestania działalności oddziału pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi prowadził postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej omawianego oddziału od 1 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r.

Przyczyną czasowego zaprzestania działalności oddziału dziecięcego z izbą przyjęć był problem z zabezpieczeniem kadry lekarskiej i brak kierownika Oddziału, a tym samym trudności w przywróceniu pracy ww. oddziału w tryb sprzed epidemii COVID-19. Pomimo działań podejmowanych przez Szpital Powiatowy w Radomsku, nie udało się skompletować kadry medycznej umożliwiającej funkcjonowanie oddziału dziecięcego z izbą przyjęć od 1 sierpnia 2021 r.

Wobec powyższego, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (ŁUW) poinformował płatnika świadczeń o dalszym, planowanym przez Szpital Powiatowy w Radomsku, czasowym zaprzestaniu działalności leczniczej od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Ponadto ŁUW poinformował, że prowadzone były intensywne działania mające na celu zatrudnienie lekarzy pediatrów poprzez ogłoszenia o naborze umieszczane w Internecie oraz w gazetach samorządu lekarskiego.

ZOBACZ: Konfederacja napisała list do ministra zdrowia i pyta o oddział dziecięcy szpitala w Radomsku

- W ślad za zmianami legislacyjnymi pozwalającymi na zatrudnianie lekarzy spoza obszaru UE zawarto umowę z agencją pracy, która prowadzi rekrutację lekarzy m.in. na Białorusi i Ukrainie. W wyniku tych działań udało się zatrudnić kilku lekarzy, jednak innych specjalizacji niż pediatria – informuje Kraska.

- Kolejną przeszkodą rzutującą na możliwość wznowienia pracy tego oddziału, była kwestia obsady stanowiska kierownika tego oddziału przez osobę z wymaganymi kwalifikacjami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dla kierowania oddziałem wymagany jest tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej oraz 8 letnie doświadczenie zawodowe. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektora szpitala, oddział dziecięcy wznowi działalność od 1 stycznia 2023 roku – dodaje.

- Podmiot leczniczy, jak wyjaśnia dyrektor, uzyskał promesę od lekarza pediatry, spełniającego kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, do objęcia stanowiska kierownika oddziału dziecięcego od 1 stycznia 2023 roku. Trzymiesięczny okres oczekiwania na ww. lekarza wynika z konieczności dopełnienia przez niego formalności prawnych w dotychczasowym miejscu zatrudnienia. Jednocześnie informuję, iż płatnik świadczeń nie zaobserwował problemów z dostępem do świadczeń realizowanych w pozostałych oddziałach dziecięcych na terenie województwa – podkreśla minister.

Obecnie dostęp pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w zakresie pediatrii na terenie powiatu radomszczańskiego i powiatów ościennych jest zabezpieczony. Pacjenci z rejonu Szpitala w Radomsku są przyjmowani przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia – Szpital w Tomaszowie Mazowieckim, przy czym pacjenci wymagający natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej są zaopatrywani na miejscu, w ramach świadczeń udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Z kolei w części południowo-wschodniej województwa łódzkiego umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie pediatria - hospitalizacja zawarło pięć oddziałów dziecięcych (w tym szpital w Radomsku). Łącznie na tym terenie, zgodnie z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, w oddziałach dziecięcych są wpisane 93 łóżka pediatryczne.

- Jednocześnie  informuję, iż zgodnie z wyjaśnieniami Narodowego Funduszu Zdrowia jak również Szpitala Powiatowego w Radomsku, od 1 stycznia 2023 roku planowane jest wznowienie działalności oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym – zapewnia Waldemar Kraska.

Posłowie pytali też czy została przeprowadzona kontrola dostępności świadczeń w Szpitalu dotycząca pediatrii. Tutaj minister Waldemar Kraska zaznaczył, że z uwagi na czasowe zaprzestanie działalności oddziału dziecięcego z izbą przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, a także zabezpieczenia dostępności do świadczeń przez szpitale ościenne, Narodowy Fundusz Zdrowia nie przeprowadził czynności kontrolnych w tym podmiocie leczniczym.

Więcej o:
szpital szpital radomsko oddział dziecięcy szpital w radomsku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE