Miejsko-powiatowa koalicja jest czy jej nie ma ?

Polityczniej przepychanki ciąg dalszy. Wczoraj informowaliśmy o zerwaniu miejsko-powiatowej koalicji przez PiS. Dziś w tej sprawie głos zabrali przedstawiciele czterech ugrupowań tworzących radomszczańską koalicję

foto:radomszczański.plMiejsko-powiatowej polityczniej przepychanki ciąg dalszy. Wczoraj informowaliśmy o zerwaniu miejsko-powiatowej koalicji przez PiS. Dziś (11 grudnia) w tej sprawie głos zabrali przedstawiciele czterech ugrupowań tworzących radomszczańską koalicję, którzy przedstawili wspólne oświadczenie.

Treść oświadczenia:

W związku z pojawiającymi się za pośrednictwem środków masowego przekazu informacjami związanymi z możliwością wyjścia Prawa i Sprawiedliwości z zawiązanej w Radomsku koalicji przez Platformę Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość oraz stowarzyszenie Razem dla Radomska, oświadczamy, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnego oficjalnego stanowiska, które potwierdzałoby te okoliczności. W związku z powyższym wystąpienie pana Jacentego Olszewskiego traktujemy jedynie jako tzw. „incydent medialny”.

Ponadto zwracamy uwagę, że zostało podpisane porozumienie koalicyjne zawarte pomiędzy radnymi powiatowymi Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, stowarzyszenia Razem dla Radomska oraz Radomszczańskiego Porozumienia Społecznego. Celem tego porozumienia jest stworzenie warunków dla stabilnej pracy Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu Radomszczańskiego. Nasi partnerzy koalicyjni nie sygnalizowali nam pojawienia się żadnych okoliczności mogących wpływać na stabilność wiążącego nas porozumienia, dlatego też wypowiedź pana radnego Jacentego Olszewskiego z dnia 10.12.2012r traktujemy jako nieporozumienie i liczymy, że zostanie ono szybko wyjaśnione.

Jednocześnie oświadczamy, że z niepokojem obserwujemy destrukcyjne działania podejmowane przez niektórych członków Prawa i Sprawiedliwości w Radomsku, które wymierzone są w stabilność koalicji oraz w dobro powiatu. Medialna polemika rozpoczęta przez kilku członków PiS nie służy budowaniu spokojnej i rzeczowej dyskusji o sprawach ważnych dla rozwoju powiatu. Uważamy, ze wewnętrzne konflikty i nieporozumienia jakie mają miejsce w partiach powinny zostać rozwiązane przez ich członków we własnym gronie i z całą pewnością nie powinny mieć wpływu na sposób sprawowania funkcji radnych i członków zarządu powiatu.

Uważamy również, że przekazywanie istotnych informacji dotyczących współpracy partnerów politycznych nie powinno odbywać się za pośrednictwem mediów, niemniej jednak zdecydowano się właśnie na taką formę dyskusji. Fakt ten przyjęliśmy z ubolewaniem jako wyraz braku szacunku oraz niezrozumienia mechanizmów rządzących polityk przez osoby stawiające pierwsze kroki w tej dziedzinie, które swoje prywatne ambicje i frustracje przenoszą na forum publiczne.

Pod oświadczeniem podpisali się: Starosta Powiatu Radomszczańskiego - Robert Zakrzewski, Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego - Andrzej Plutecki, Krzysztof Zygma - Radny RdR oraz  Andrzej Komala - Radny RPS.

Więcej o:
pis koalicja rdr rada miejska razem dla radomska platforma radomsko pis radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE