Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem odbędzie się w Radomsku 17 października. Poszukiwani są chętni do zaangażowania się w obchody.

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem odbędzie się w Radomsku 17 października. Poszukiwani są chętni do zaangażowania się w obchody.

fot. www.mops-radomsko.pl

 

Obchody organizowane w naszym mieście mają na celu pogłębienie świadomości opinii publicznej na temat problemu ubóstwa energetycznego i marnowania żywności, jak również na temat poszanowania człowieka i jego godności. Dlatego MOPS zwraca się z prośbą do Dyrektorów szkół i przedszkoli o wytypowanie dzieci do uczestnictwa w happeningu oraz zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym i/lub plastycznym, których organizatorem jest MOPS i Urząd Miasta w Radomsku.

 

Konkurs fotograficzny skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Tematyka konkursu obejmuje problem biedy, głodu, ubóstwa energetycznego, marnowania żywności w codziennym życiu. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do 9 października 2013r. na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 12a , 97-500 Radomsko max 3 niepublikowanych dotychczas prac fotograficznych w formacie nie mniejszym niż 15x21 cm, a nie większym  niż 20x30 cm, jak również na nośniku elektronicznym (cd, dvd, pendrive), wykonanej w technice dowolnej, ale odnoszącej się do tematyki Konkursu.

Konkurs plastyczny obejmuje 2 kategorie wiekowe:

- Kategoria I dla dzieci w wieku 6-12 lat

- Kategoria II dla młodzieży w wieku 13-18 lat

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu pracy plastycznej w dowolnej technice artystycznej i dowolnego formatu o tematyce „Prąd kosztuje, kto go oszczędza i szanuje, temu na chleb nie brakuje”. Prace powinny zostać dostarczone osobiście do siedziby MOPS, do dnia 9 października lub przesłane na adres MOPS.

Osobą upoważnią do kontaktów w sprawie organizacji akcji jest Magdalena Kwiatkowska tel. 44/ 683-28-85 wew. 17 w godz. od 7.30 do 15.30.
Więcej o:
mops konkurs plastyczny konkurs fotograficzny międzynarodowy dzien walki z ubóstwem prąd kosztuje
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE