Maturzysto, wygraj tablet

Uczniowie klas maturalnych mogą wybrać tablet w konkursie organizowanym przez Dziekana Wydziału Społecznej Akademii Nauk w Radomsku dr Łukasza Prysińskiego.

Uczniowie klas maturalnych mogą wybrać tablet w konkursie organizowanym przez Dziekana Wydziału Społecznej Akademii Nauk w Radomsku dr Łukasza Prysińskiego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować mini biznes plan dowolnego przedsięwcięcia. Biznesplan musi zawierać takie elementy jak:

  • Opis przedsięwzięcia
  • Zarządzanie
  • Plan marketingowy
  • Plan organizacyjny
  • Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
  • Plan finansowy
  • Podsumowanie

 

Praca konkursowa może być przedstawiona w formie prezentacji i tekstu, a kryteria jej oceny to atrakcyjna forma przekazu, kreatywność, a także przejrzystość i czytelność informacji oraz kompleksowe ujęcie tematu.

 

Prace należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną (plik Word, PowerPoint, PDF) na adres Społecznej Akademii Nauk w Radomsku (radomsko@spoleczna.pl) do dnia 30 kwietnia 2014 roku do godziny 16:00. Nadesłane prace oceniać będzie komisja złożona z Dyrektora Wydziału, pracownika biura karier oraz Dziekana Wydziału.

 

Osoba, która zajmie I miejsce, otrzyma tablet, a jej praca zostanie zamieszczona na stronie internetowej Społecznej Akademii Nauk Wydział w Radomsku. Nagrody otrzymają także laureaci II i III miejsca.

Więcej o:
san konkurs matura tablet biznesplan
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE