Maszyny vendingowe BHP - wygodne zarządzanie SOI

Maszyny vendingowe BHP - wygodne zarządzanie SOI Fot. Źródło: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/

W każdym przedsiębiorstwie szczególna troska i uwaga powinny być przykładane do kwestii związanych nie tylko z wypracowaniem dużego zysku, ale również z bezpieczeństwem. Poszczególne etapy pracy lub procesy produkcyjne mogą zatem wymagać zaopatrywania pracowników w specjalistyczne środki ochrony indywidualnej. W tym przypadku nieocenioną pomocą służą nowoczesne maszyny vendingowe BHP.

Maszyny vendingowe BHP - co to takiego?

Maszyny vendingowe BHP to innowacyjne urządzenia, które umożliwiają racjonalną gospodarkę środkami ochrony osobistej. W tego typu urządzeniach proces zamawiania, magazynowania SOI oraz ich dystrybucji jest w pełni zautomatyzowany, co wpływa na wysoką konkurencyjność tego typu rozwiązań w odniesieniu do typowych rozwiązań oraz możliwość poczynienia znacznych oszczędności.

Maszyny vendingowe BHP - wygodne planowanie zakupów

Maszyny vendingowe BHP umożliwiają staranne planowanie zakupów SOI z bardzo dużym wyprzedzeniem. Stan ilościowy i jakościowy produktów jest na bieżąco monitorowany, a w stosowanym momencie automatycznie wysyłana zostaje wysłana informacja do użytkownika o konieczności jego uzupełnienia.

Maszyny vendingowe - racjonalne wykorzystanie SOI

Dzięki stosowaniu urządzeń takich jak automaty vendingowe BHP możliwa jest kontrola nad racjonalnym wykorzystaniem wydawanych pracownikom środków ochrony indywidualnej. Wpływa to na możliwość ograniczenia ich zużycia nawet o połowę oraz umożliwia swoiste przypisanie produktów do danego pracownika. Ponadto może on pobrać jedynie te produkty, do których został upoważniony. Taka racjonalna gospodarka wyrobami BHP przyczynia się do możliwości ograniczenia stanów magazynowych oraz znacznej redukcji kosztów.

Wygodne zarządzanie przez internet

Maszyny do dystrybucji środków ochrony indywidualnej mogą być dostarczane wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, które może być obsługiwane za pomocą połączonego z siecią dowolnego komputera lub smartfona. Oprogramowanie posiada wiele funkcji i może być z powodzeniem zastosowane w wielu gałęziach przemysłu. Umożliwia między innymi generowanie bardzo szczegółowych raportów z poszczególnych automatów oraz eksport danych do powszechnie wykorzystywanych arkuszy kalkulacyjnych.

Zestawienia mogą mieć formę tabel lub przejrzystych wykresów. Oprogramowanie umożliwia tworzenie profili uprawień, które umożliwiają kontrolę pobrań SOI pod kątem jakościowym i ilościowym oraz ustalanie limitów na ich dalsze wydawanie. Stany magazynowe są aktualizowane co kilka minut, a maszyny mogą pracować w sposób ciągły.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE