Mało pieniędzy na oświatę. Powiat Radomszczański apeluje o pomoc

Mało pieniędzy na oświatę. Powiat Radomszczański apeluje o pomoc Fot. pixabay.com

Władze Powiatu Radomszczańskiego proszą o pomoc wszelkie możliwe instytucje w tym kraju, posłów, senatora o zwiększenie kwoty subwencji oświatowej.

Wielomilionowy deficyt spowodowany zaniżoną w stosunku do faktycznych wydatków kwotą subwencji przyznawanej z budżetu centralnego na utrzymanie placówek oświatowych - to obecnie największy problem, zagrażający stabilności finansowej Powiatu Radomszczańskiego.

W trosce o stan finansów powiatu, Rada Powiatu przyjęła stanowisko, w którym zwraca się o zwiększenie kwoty subwencji oświatowej do poziomu zapewniającego pokrycie całości wydatków ponoszonych na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i utrzymanie placówek oświatowych, bądź o zmianę sposobu  finansowania wynagrodzeń pracowników oświaty.

Apel ten wraz z uzasadnieniem stanowiska skierowany został do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Ministra Edukacji Narodowej.

W tym tygodniu dokument, wraz z prośbą o wsparcie naszego samorządu poprzez działania i inicjatywy na rzecz poprawy systemu finansowania placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Radomszczański, trafił również do:
- Wojewody Łódzkiego,
- Marszałka Województwa Łódzkiego,
- Związku Powiatów Polskich,
- Kuratora Oświaty w Łodzi
- sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży,
- Senatora Wiesława Dobkowskiego,

Posłów na Sejm RP z okręgu 10., do którego należy Radomsko:
- Cezarego Grabarczyka,
- Małgorzaty Janowskiej,
- Dariusza Klimczaka,
- Grzegorza Lorka,
- Antoniego Macierewicza,
- Anny Milczanowskiej,
- Anity Sowińskiej,
- Roberta Telusa,
- Grzegorza Wojciechowskiego.

Przypomnijmy: w 2020 roku luka między kwotą subwencji przyznawanej z budżetu centralnego, a bieżącymi wydatkami na oświatę doprowadzi w budżecie naszego powiatu do deficytu w wysokości około 9,2 mln złotych.

Po raz ostatni oświatowa subwencja dla Powiatu Radomszczańskiego (w wysokości 41,377 mln złotych) zabezpieczyła w całości poniesione wydatki w 2017 roku. Od tego czasu skokowo zwiększa się finansowa przepaść między kwotami przekazywanymi na finansowanie oświaty, a faktycznymi wydatkami zwiększającymi się na skutek reformy oświatowej oraz podjętej na szczeblu centralnym decyzji o podwyżkach nauczycielskich płac.

W 2018 roku subwencja zmniejszyła się do 37,805 mln złotych, co spowodowało 3,9 mln złotych deficytu, pokrytego ostatecznie z innych działów budżetu powiatu. Wysokość subwencji przekazanej na rok 2019 z budżetu centralnego wynosi ostatecznie 42,444 mln złotych. Tymczasem koszt utrzymania placówek sięga 46,5 mln zł - co wymusiło konieczność zaciągnięcia przez Powiat Radomszczański kredytu w wysokości 4 mln złotych.

Według prognoz na 2020 rok sytuacja finansowa Powiatu Radomszczańskiego ulegnie drastycznemu pogorszeniu, subwencja z budżetu centralnego (w wysokości 48,374 mln złotych) nie pokryje nawet kosztów ponoszonych przez samorząd na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Luka między kwotą subwencji, a faktycznymi bieżącymi wydatkami na utrzymanie placówek oświatowych wyniesie około 9,2 mln złotych.

W sytuacji, gdy nasz powiat nie posiada już zdolności kredytowej, jedynym sposobem pokrycia deficytu oświatowego będzie rezygnacja z inwestycji i innych wydatków - także na bieżące zadania, takie jak pomoc społeczna, ochrona zdrowia, remonty i bezpieczeństwo mieszkańców, nie mówiąc już o kulturze fizycznej i turystyce, czy finansowym wspieraniu organizacji pozarządowych. Taki stan krzywdzi mieszkańców naszego powiatu.

- Prosimy o wsparcie naszego samorządu poprzez działania i inicjatywy na rzecz poprawy systemu finansowania placówek oświatowych – czytamy w piśmie sygnowanym przez Starostę Powiatu Radomszczańskiego Beatę Pokorę oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Zygmę

Więcej o:
reforma oświaty powiat radomszczański apel włądz powiatu radomszczańskiego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE