Majątek małżonków a udziały w spółce z o.o.

Majątek małżonków a udziały w spółce z o.o.

Małżeństwo wiele zmienia w życiu człowieka nie tylko w kwestii relacji, lecz również pod względem prawnym. Dopóki związek trwa, wszystko jest w porządku, jednak rozwód może wprowadzić wiele komplikacji. Sprawdź, jak wygląda podział majątku a udział w spółce z o.o.

Wspólność majątkowa — co to jest?

Związek małżeński może w różny sposób wpływać na fakt posiadania przez małżonka udziałów w spółce z o.o.. Wiele zależy od momentu, w którym udziały zostały objęte. Jeżeli przed zawarciem związku małżeńskiego wchodzą one w skład majątku osobistego. Tym samym są jedynie własnością tej osoby, które je objęła. Jeżeli zdarzy się, że powstanie spółka z o.o., małżeństwo natomiast trwa już od jakiegoś czasu, wtedy sprawa jest bardziej skomplikowana. Pierwsze, co pojawia się na naszej drodze, jest wspólność małżeńska.

O ile para nie zawarła u notariusza umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje tzw. wspólność majątkowa. W jej ramach wyróżnia się trzy odrębne majątki, czyli majątek wspólny, majątek osobisty męża i majątek osobisty żony. Do majątków osobistych trafiają przedmioty i kwoty nabyte przed sformalizowaniem związku. Natomiast na wspólny majątek składa się wszystko, co para nabyła razem lub osobno przed zdobyciem statusu małżeństwa. Tym samym warto wziąć to pod uwagę przed wykupieniem udziałów w spółce z o.o.

Spółka z o.o. a wspólność małżeńska

Wspólność małżeńska wpływa bezpośrednio na finansowe operacje każdego z małżonków. Jeżeli jeden z małżonków zdecyduje się na inwestycję w spółkę z o.o. podczas bycia w sformalizowanym już związku, wtedy udziału podlegają podziałowi podczas ewentualnego rozwodu. Jest to niezależne od tego, który ze współmałżonków podejmie taką decyzję. Oczywiście istnieją pewne przesłanki, aby te zasady były zmienione na rzecz jednej strony, jednak są one niezwykle rzadkie.

Warto zwrócić uwagę również na sposób podziału majątku wspólnego. Pierwszy z nich to podział fizyczny, czyli przyznanie każdemu małżonkowi części udziałów, o ile nie kłóci się to z umową zawartą ze spółką. Inną metodą okazuje się przyznanie wszystkich udziałów jednemu małżonkowi z nałożeniem obowiązku spłaty na rzecz współmałżonka odpowiadającej ich wartości. Istnieje jeszcze jedna metoda, czyli sprzedaż udziałów na rzecz osoby trzeciej. Po tym następuje podział odpowiedniej wartości pomiędzy małżonków.

Jak zabezpieczyć się przed podziałem udziałów po rozwodzie?

Po rozwodzie przeprowadza się podział majątku wspólnego, do którego z pewnością należą nabyte po sformalizowaniu związku udziały w spółce z o.o. Domyślnie każdy z małżonków staje się właścicielem połowy z nich. Jak już wspomnieliśmy, istnieje kilka metod tego podziału, z których można wybrać tę odpowiednią dla każdej ze stron. Podczas zakładania spółki warto pamiętać o dobrze skonstruowanej umowie. Pozwoli ona uniknąć pewnych nieprzyjemności wynikających z podziału majątku wspólnego, w przypadku którego z udziałowców. Taka umowa zawierana jest u notariusza i umożliwia oddzielenie uprawnień korporacyjnych od uprawnień powiązanych z podziałem majątku.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE