Które zabiegi u dentysty są refundowane przez NFZ?

Które zabiegi u dentysty są refundowane przez NFZ? Fot. pixabay.com

Osoby ubezpieczone mogą liczyć na leczenie stomatologiczne, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak jego zakres jest ograniczony i tylko niektóre usługi objęte są refundacją. Sprawdzamy z jakich zabiegów w ramach NFZ pacjenci mogą skorzystać.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje nas, że pacjent, który chce skorzystać z porady stomatologa, ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza, udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. Skierowanie do stomatologa nie jest wymagane.

Pacjentom przysługują między innymi:
• badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej jeden raz w roku kalendarzowym;
• badanie lekarskie kontrolne trzy razy w roku kalendarzowym;
• leczenie próchnicy zębów - opatrunek leczniczy w zębie stałym, odbudowa ubytku zęba materiałem do wypełnień wskazanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia;
• świadczenia z zakresu leczenia endodontycznego (kanałowego) zębów przednich górnych i dolnych ,,od trójki do trójki” (siecznych i kłów) - za leczenie zębów bocznych: przedtrzonowych i trzonowych pacjent płaci sam;
• usunięcie złogów nazębnych w obrębie całego uzębienia (tzw. kamień) 1 raz w roku kalendarzowym;
• leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
• usunięcie zęba oraz niektóre zabiegi chirurgiczne;
• zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne w razie potrzeby, 2 razy do roku, ale tylko w połączeniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym;
• znieczulenie w razie potrzeby, tylko gdy jest powiązane ze świadczeniem, które należy nam się w ramach ubezpieczenia.

- Do świadczeń stomatologicznych w ramach umów z NFZ nie ma dopłat. Wszystkie świadczenia finansowane przez NFZ są realizowane jedynie przy wykorzystaniu materiałów przewidzianych w wykazie świadczeń gwarantowanych- informuje Magdalena Góralczyk z Zespołu Komunikacji Społecznej Łódzkiego Oddziału NFZ

Leczenie protetyczne
W ramach bezpłatnych świadczeń pacjentowi przysługuje także leczenie protetyczne. W razie konieczności, pacjent ma prawo do leczenia z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat licząc od dnia 1 stycznia 2011 r. Pacjentowi przysługuje także prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na 2 lata od dnia 1 stycznia 2011 r. (także w większym zakresie, np. z wyciskiem lub podścieleniem protezy). Pacjent powinien także potwierdzić (na zleceniu) odbiór wykonanej protezy zębowej, aparatu ortodontycznego lub ich naprawy.

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu
W ramach gwarantowanego leczenia ortodontycznego wad zgryzu pacjentowi przysługuje:
• leczenie z zastosowaniem aparatu ruchomego (jedno- i dwuszczękowego) – do końca 12. roku życia;
• kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu – w okresie retencji do ukończenia 13. roku życia;
• zdjęcie pantomograficzne – dwa razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego;
• naprawa aparatu – do ukończenia 13. roku życia
Okres retencji – okres, w którym pacjent nosi tak zwany aparat retencyjny (retainer) pozwalający, poprzez stabilizację uzębienia, utrzymać osiągnięty wynik leczenia.

Do 18. roku życia w ramach leczenia ortodontycznego przysługuje:
• badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej,
• badanie przez lekarza specjalistę,
• proteza dziecięca częściowa i proteza dziecięca całkowita,
• korekcyjne szlifowanie zębów.
Naprawa lub wymiana aparatu nie przysługuje przy nieprawidłowym jego użytkowaniu np. w przypadku zniszczenia lub utraty. Dodatkowe świadczenia gwarantowane dla wybranych grup.

Dzieci i młodzież do 18. roku życia
Dzieciom i młodzieży do 18. roku życia przysługują, między innymi:
• zabezpieczenie lakiem bruzd pierwszych zębów trzonowych stałych tzw. zębów szóstych w ramach profilaktyki – do ukończenia 8. roku życia;
• zabezpieczenie lakiem bruzd drugich zębów trzonowych stałych tzw. zębów siódmych w ramach profilaktyki – do ukończenia 14 roku życia;
• lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż raz na kwartał;
• impregnacja zębiny zębów mlecznych;
• całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego;
• kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
• leczenie endodontyczne (kanałowe) wszystkich zębów, także tych z zakażonymi kanałami;
• leczenie chorób przyzębia;
• zabiegi chirurgiczne, takie jak: operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba, operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych, resekcja wierzchołka korzenia zębów przednich.
• zdjęcie RTG pantomograficzne z opisem – 2 razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego.
• zdjęcia pantomograficzne z opisem – dzieciom i młodzieży od 5. r.ż. do ukończenia 18. r.ż. - 1 raz a 3 lata w połączeniu ze świadczeniami z zakresu stomatologii w uzasadnionych medycznie przypadkach;
• leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA.

Kobietom w ciąży i połogu przysługują między innymi:
• usunięcie złogów nazębnych – nie częściej niż jeden raz na 6 miesięcy;
• badania kontrolne – nie częściej niż jeden raz na kwartał;
• leczenie endodontyczne (kanałowe) wszystkich zębów, także tych z zakażonymi kanałami.

Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje:
• znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych;
• kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

Stomatologiczna pomoc doraźna

W razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej z poradni pracujących w ramach doraźnej opieki stomatologicznej. Poradnie pracują w dni powszednie od 19 do 7 rano, a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.
• Centrum Stomatologii Duodent w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Rwańska 5
telefon do rejestracji 604 727 554
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia ALEX-DENT w Łodzi,
ul. Okrzei 40,
telefon do rejestracji 42 640 77 10
• Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Super-Dent w Łodzi,
ul. Wodna 25/1BU,
telefon do rejestracji 42 673 35 98

- Na terenie województwa łódzkiego do dyspozycji pacjentów jest 346 gabinetów ogólnostomatologicznych dla dorosłych oraz 88 dla dzieci i młodzieży, a także 42 gabinety gdzie przyjmuje ortodonta - dodaje Magdalena Góralczyk.

 

Więcej o:
stomatolog nfz dentysta nfz radomsko24.pl dentysta nfz
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE