Która kancelaria pomaga przy rozwodzie kościelnym?

Która kancelaria pomaga przy rozwodzie kościelnym?

Według prawa kanonicznego małżeństwa nie można zerwać, nawet jeśli istnieją ku temu ważne powody. Można jedynie dowieść, że sakrament już w dniu zawarcia był nieważny, co nie jest takie łatwe. Na szczęście w tej kwestii może pomóc adwokat kościelny.

Kiedy można ubiegać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego?

Najpierw należy się zastanowić, czy istnieją przesłanki do unieważnienia sakramentu. Tutaj ważna uwaga - potoczne wyrażenie „rozwód kościelny” jest błędne i niestosowane w prawie kanonicznym. Zamiast tego małżonkowie mogą starać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego lub o dyspensę papieską od małżeństwa zawartego, a niedopełnionego.

Unieważnienie związku małżeńskiego może nastąpić wskutek przyczyn, które istniały już w momencie ślubu. Według Kodeksu Kanonicznego mogą to być na przykład:

  • impotencja,
  • bigamia,
  • pokrewieństwo lub powinowactwo w linii prostej,
  • choroba psychiczna,
  • uzależnienie od środków psychoaktywnych,
  • doprowadzenie do małżeństwa siłą, podstępem lub przymusem,
  • nieprzestrzeganie obowiązków małżeńskich,
  • brak zgody co do posiadania dzieci,
  • znęcanie się psychiczne i fizyczne,
  • brak uprawnień kapłana udzielającego ślubu.

Znajomość Kodeksu Kanonicznego jest niezbędna do określenia, czy istnieją podstawy do unieważnienia małżeństwa. Oczywiście nie trzeba zgłębiać prawa kościelnego na własną rękę.  Wystarczy skorzystać z usług specjalistów, takich jak Kancelaria Kanoniczna Magdalena Wojdała.

Kancelaria kanoniczna pomaga zaoszczędzić czas i nerwy

Nie ma obowiązku wynajmowania zawodowego pełnomocnika specjalizującego się w prawie kanonicznym. Niemniej takie rozwiązanie jest najwygodniejsze - nie trzeba znać się na procedurach, pilnować terminów czy wiedzieć, jak funkcjonują sądy kościelne w Polsce.

Bez pełnomocnika już samo napisanie skargi powodowej (czyli pozwu) może być trudne, zwłaszcza dla małżonków z długim stażem. W skardze trzeba bowiem uwzględnić nie tylko obecny stan relacji, ale również okres poznawania się i narzeczeństwa, aż do rozpadu małżeństwa. Do skargi należy dodać załączniki wymagane przez daną diecezję. Zredagowanie skargi i skompletowanie dokumentów zajmie mniej czasu, jeśli zajmie się tym dobra kancelaria kanoniczna.

Poza tym pełnomocnik pomaga przygotować się do składania zeznań. Informuje klienta o przysługujących mu prawach i obowiązkach, a także o tym, jak przebiega takie przesłuchanie. Co więcej, adwokat kościelny może być również obecny na sali sądowej, dzięki czemu składanie zeznań staje się mniej stresujące dla klienta. Co ważne, zawodowy pełnomocnik ma dostęp do materiału dowodowego przez cały czas trwania procesu.

Warto również wiedzieć, że sądy kościelne w Polsce dzielą się na sądy I i II instancji. Najpierw sprawę rozpatruje sąd biskupi, który znajduje się przy każdej diecezji. Od wyroku sądu I instancji przysługuje apelacja, którą mogą złożyć strony lub Obrońca Węzła Małżeńskiego (odpowiednik prokuratora). W tej sytuacji sprawa zostaje przekazana do II instancji, czyli sądu metropolitarnego. Również na tym etapie warto skorzystać z usług adwokata. Dobrym przykładem jest tu Kancelaria Kanoniczna Magdalena Wojdała, która ma wieloletnie doświadczenie w działaniach apelacyjnych.

Kim jest adwokat kościelny?

Proces kościelny różni się od procesu świeckiego, a prawo cywilne nie ma tu żadnego zastosowania. Stąd też adwokat kościelny musi mieć ukończone studia z prawa kanonicznego (tytuł magistra lub doktora), a także posiadać dokument uprawniający do udziału w procesach kościelnych (tzw. Diploma Licentiatus). Pełnomocnikiem kościelnym może być tylko osoba wiary katolickiej, o nieposzlakowanej opinii i nienaruszonej historii. Jest to bardzo ważne, ponieważ prawnik może brać udział w sprawie tylko po uzyskaniu zgody władzy kościelnej.

Gdzie szukać pomocy w razie chęci unieważnienia małżeństwa kościelnego? Kancelaria Kanoniczna Magdalena Wojdała zajmuje się takimi sprawami od kilkunastu lat, świadcząc swoje usługi na terenie całej Polski. W celu uzyskania porady prawnej bądź konsultacji wystarczy zadzwonić pod numer:+48 515 293 236 lub wysłać e-mail na adres: kontakt@kancelariawojdala.pl

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE