Koronawirus: sytuacja w pow. radomszczańskim i województwie [25.08.2020 r.]

Koronawirus: sytuacja w pow. radomszczańskim i województwie [25.08.2020 r.] Fot. WOT

Publikujemy najnowsze dane dotyczące sytuacji epidemicznej na terenie powiatu radomszczańskiego i województwa łódzkiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku opublikował najnowsze dane dotyczące występowania koronawirusa na terenie powiatu radomszczańskiego. Odnotowano jeden przypadek zakażenia koronawirusem w gm. Kamieńsk.

(stan na 25 sierpnia 2020 r. – godz. 11.00)

Sytuacja epidemiczna w powiecie radomszczańskim

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 82/6/1
w tym liczba ozdrowieńców łącznie/ostatnia doba – 74/0

2.Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-19
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 42/0/0

3. Liczba osób objętych izolacją
domową: łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 73/6/1
w  izolatorium: łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 2/ 0/0

Ponadto: liczba osób z wynikiem dodatnim na terenie powiatu radomszczańskiego raportowana przez inne PSSE po ustaleniu miejsca transmisji zakażenia
łącznie – 14/aktualnie – 1 w tym 1 izolacja domowa oraz 0 hospitalizacji

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 1631/14/8

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie/aktualnie – 1644/88

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie/aktualnie/ostatnia doba – 786 / 7 / 2

7. Liczba zgonów związanych z COVID-19
ogółem/ostatnia doba – 2/0

8. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku
w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem/ostatnia doba – 17/0

Tabela dotycząca osób przebywających na terenie powiatu radomszczańskiego raportowanych przez PSSE w Radomsku

Tabela dotycząca osób przebywających na terenie powiatu radomszczańskiego raportowanych przez inne PSSE

SŁOWNIK POJĘĆ

kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

nadzór epidemiologiczny – obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny);

styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych;

ozdrowieniec – osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej;

podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim

W województwie łódzkim są 53 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Zmarły dwie osoby. 71-letnia kobieta. Była hospitalizowana w szpitalu w im. Biegańskiego w Łodzi. Pacjentka pochodziła z powiatu piotrkowskiego oraz 67-letni mężczyzna. Był hospitalizowany w szpitalu w Wieluniu i posiadał schorzenia współistniejące. Pacjent pochodził z powiatu wieluńskiego.

Potwierdzone wyniki dotyczą:

- 1 dziecka
- 3 nastoletnich dziewczynek
- 14 młodych kobiet
- 9 kobiet w średnim wieku
- 1 kobiety w starszym wieku
- 1 nastoletniego chłopca
- 7 młodych mężczyzn
-12 mężczyzn w średnim wieku
- 5 mężczyzn w starszym wieku

Są to osoby w wieku od 9 miesięcy do 91 roku życia.

Dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejne 52 osoby po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe.

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:

  • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 5076
  • Liczba osób aktualnie zakażonych: 969
  • Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 22
  • Liczba osób objętych kwarantanną: 2248
  • Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 333
  • Liczba osób, które wyzdrowiały: 3876
  • Liczba osób, które zmarły: 231

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1598

Ponadto informujemy, że dokonano zmiany:

- w przyporządkowaniu osób z potwierdzonym zakażeniem. 1 przypadek dodatni z powiatu wieluńskiego został przeniesiony do powiatu oleskiego (woj.opolskie)

Więcej o:
koronawirus koronawirus radomsko powiat radomszczański zakażenia radomsko koronawirus województwo łódzkie

Załączniki

Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE